Horké letní počasí přináší bouřky, vichřice a bohužel ne ojediněle také tornáda. Nabízí se otázka, zda máte pro tyto případy kvalitní pojištění majetku a autopojištění.

Pojištění proti škodám v důsledku silného větru má většina pojišťoven již v základu. Důležitým aspektem pro plnění je síla větru. Za vichřici se považuje síla větru rychlosti alespoň 75 km/h. Jsou však pojišťovny, které mají tuto hranici nižší. Tornáda pak budou s největší pravděpodobností posuzovat jako vichřici. 

Pro uplatnění nároku z pojištění je potřeba vždy kontaktovat asistenční službu pojišťovny, u které máme svůj majetek nebo vozidlo pojištěné

Majetkové pojištění: 

Pojistné plnění by mělo být poskytnuto ve výši nákladů na opravu poškozeného či zničeného pojistného objektu. 

V případě pojištění majetku se jedná o nemovitost či vedlejší objekt. Není-li oprava těchto budov možná, bude pojistné plnění poskytnuto na znovupostavení či znovupořízení. Důležité ale je, aby pojistná částka odpovídala sumě, za kterou by byla nemovitost postavena v současné době.

Vzhledem k tomu, že ceny nemovitostí rostou raketovou rychlostí, určitě klientům doporučujeme, aby si zkontrolovali své pojištění majetku a případně si pojistnou částku navýšili. V případě živelné katastrofy tak tak budou mít jistotu, že jim pojišťovna vše zaplatí,“ říká Martin Ždímal ze srovnávače RIXO.cz

pojištění majetku také můžete mít zahrnuty asistenční služby související s živelnou událostí. Může se jednat o krátkodobé náhradní ubytování, uskladnění mobiliáře či dlouhodobé náhradní ubytování (pojišťovna se bude podílet na platbě nájmu). I zde vždy záleží na pojistných podmínkách dané pojišťovny. 

Pokud vás tornádo / vichřice nezasáhla přímo, ale byli jste např. odříznutí od el. vedení, můžete uplatit připojištění na zničení obsahu chladícího zařízení. Jde o znehodnocení vlastních potravin a léků pojištěného, které jsou součástí domácnosti, v důsledku prokazatelné poruchy chladicího zařízení nebo v důsledku výpadku dodávky elektřiny. Za chladicí zařízení se považuje chladnička nebo mraznička.

                                                SROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJEKTU 

Autopojištění: 

Pokud vám tornádo, kroupy nebo silný vítr poničil auto, pomůže vám havarijní pojištění. Pokud ho nemáte, musíte mít ke svému povinnému ručení dokoupeno připojištění na živly. Bez toho vám pojišťovna nic nevyplatí. 

                                                 SROVNAT AUTOPOJIŠTĚNÍ

Jak postupovat při nahlášení pojistné události: 

 • Zavolejte na asistenční službu pojišťovny 
 • Pokud je to třeba, nechejte ohledat místo (policie, hasiči, sanitka, …)
 • Škodu si vyfoťte (poškozené věci nelikvidujte, ponechte je kvůli případné prohlídce)
 • Provizorně zabezpečte svůj majetek (např. aby dále nezatékalo do domu, …)
 • Sepište poškozené věci a odhadněte výši škody
 • Přečtěte si, na co se vaše pojištění vztahuje

Nahlaste škodu, obvykle bude zapotřebí sdělit:

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Místo a datum vzniku škody
 • Příčinu škody
 • Údaje pojištěného
 • Kontaktní údaje případných svědků
 • Předpokládanou výši škody
 • Po nahlášení škody pojišťovna zaeviduje Váš požadavek a dále bude předán k řešení likvidátorovi

Jsme online pojišťovací služba, která zajistí, že jsou naši klienti vždy pojištěni správně a nejvýhodněji. Klademe si za cíl pojištění udělat nejpřehlednější, nejvýhodnější a nejrychlejší.