Půjčíte své auto kamarádovi. Ačkoliv je skvělý řidič, má drobnou dopravní nehodu. Během vyřizování pojistné události přijdete na to, že váš přítel má propadlý řidičský průkaz. Co to znamená z pohledu pojišťovny? Bude vaše povinné ručení nebo havarijní pojištění platit v plném rozsahu?

Je možné řídit s propadlým řidičským průkazem?

Řídíte-li auto s neplatným řidičským průkazem, dopouštíte se dopravního přestupku. Za takové jednání vám pak hrozí zbytečná, několikatisícová pokuta.

Co se stane, když máte v době nehody propadlý řidičský průkaz?

Propadlý řidičský průkaz nemá vliv na pojistné plnění. Pokud vás pojišťovna odkazuje na výluky, trvejte na svém, jste plně v právu.

Platí v takovém případě povinné ručení v plném rozsahu?

Ano, povinné ručení platí v plném rozsahu, i když jste v době nehody měli propadlý řidičský průkaz. Jiná situace by nastala v případě, kdybyste neměli platné řidičské oprávnění (nikdy úspěšně neabsolvovali autoškolu pro danou skupinu vozidel).

Jak vysoká pokuta vám hrozí při řízení s propadlým průkazem?

Pokud řídíte s propadlým řidičákem, policie vás může potrestat pokutou až 2000 Kč na místě (nebo částkou až 2 500 Kč v případě správního řízení).

Jak vyměnit propadlý řidičský průkaz

Řidičák je vždy platný 10 nebo 5 let (záleží na skupině oprávnění). Pokud řídíte motorku nebo osobní automobil, vztahuje se na vás delší lhůta. Častěji musí doklad řešit řidiči autobusů, kamionů nebo nákladních vozů.

Dobrá zpráva je, že o nový řidičský průkaz můžete zažádat v předstihu –⁠ až 90 dní před koncem platnosti uvedeném na vašem dokladu. Pokud už platnost vašeho řidičáku vypršela, nemá cenu se žádostí o nový otálet.

Kde podat žádost o nový řidičský průkaz

Řidičák si kvůli končící platnosti vyměňuje každý rok asi půl milionu lidí. Podání žádosti o nový řidičský průkaz je poměrně uživatelsky přívětivé. Vybrat si můžete mezi online žádostí nebo osobní návštěvou úřadu.

Elektronické podání žádosti

Ušetřete si cestu na úřad a obslužte se na přes Portál občana. Přihlásit se můžete prostřednictvím datové schránky nebo identity občana (pod druhou volbou najdete možnosti jako bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka atd.). K odeslání žádosti je v každém případě potřeba datové schránky fyzické osoby, bez ní nemůžete žádost odeslat.

Portál vám automaticky ukáže formulář s předvyplněnými údaji z Centrálního registru řidičů (včetně nejaktuálnější fotografie z vybraných státních registrů a digitalizovaný podpis z posledního řidičského průkazu). Procesem vás zrychleně provede ilustrační video od Ministerstva vnitra.

Pokud je vaše žádost schválena, hotový průkaz si pak vyzvednete na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Zprávu o tom, že je řidičák připraven, dostanete e-mailem nebo SMS. Vyzvednout ho za vás může i kdokoliv jiný s úředně ověřenou plnou mocí.

Osobní žádost na úřadě

Pokud chcete záležitost vyřídit osobně, můžete se vydat na jeden z více než dvou stovek úřadů s rozšířenou působností. Průkazovou fotografii s sebou nenoste, úředník si vás vyfotí přímo na místě.

Co je potřeba k podání žádosti o nový řidičský průkaz?

  • občanský průkaz nebo jiný doklad pro ověření totožnosti (například cestovní pas)
  • podepsaný formulář s žádostí o výměnu řidičáku
  • starý řidičský průkaz

V případě cizinců je seznam delší o čtvrtý bod: povolení k pobytu a doklad o bydlišti.

Za jak dlouho budete mít nový řidičský průkaz?

Nový řidičák budete mít hotový do 20 dnů. V praxi je však jeho výroba často rychlejší.

Pokud potřebujete vydání urychlit, zažádejte o expresní vydání. Na to mají úřady 5 pracovních dní. Možnost zkrácené lhůty nemohou využít čerství absolventi autoškoly, čekající na svůj první řidičák. 

Kolik stojí nový řidičský průkaz?

Výměna propadlého řidičského průkazu je zdarma. V případě expresní varianty si připravte 700 Kč.

Časté otázky okolo řidičského průkazu

Kde najdu platnost řidičského průkazu?

Platnost řidičského průkazu je uvedena na čtvrtém řádku přední strany oné růžové kartičky. Jde o údaj s označením 4b. 

Kdy je řidičský průkaz neplatný?

Řidičský průkaz je neplatný, jestliže:

  • uplynula doba jeho platnosti
  • údaje v něm uvedené neodpovídají skutečnosti
  • jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy
  • je poškozený tak, že záznamy v něm jsou nečitelné