V každé domácnosti se to dnes elektronikou jen hemží a bez televize, počítače i osvětlení, které považujeme za samozřejmost, se málokdo obejde. Stačí ale jen chvilka a můžete se kvůli poškození spotřebičů nebo celé elektroinstalace zkratem a přepětím ocitnout ve tmě (nebo i v plamenech). Tomuto neštěstí ale můžete bohudík s vysokou úspěšností předejít. 

Elektřina je naším každodenním pomocníkem, když se ale něco pokazí, může stisknutí spínače znamenat i noční můru. A co dělá v domácnosti tu největší paseku? Podívejme se, jaké příčiny a následky má přepětí, podpětí a zkrat. 

Co je přepětí, podpětí, zkrat a jaké rozdíly mezi nimi jsou?

V tomto článku se vám možná z fyzikálních termínů zamotá hlava. Ale nebojte, vše vám vysvětlíme. Rozhodně se zde ale neobejdeme bez vysvětlení napětí. Tato veličina uváděná ve voltech zjednodušeně značí tlak proudu procházejícího elektrickým obvodem. Zní to složitě? Elektrické napětí v zásadě není příliš odlišné od tlaku vody, který si můžete představit podstatně snadněji. 

Stejně jako vodovodní potrubí i elektrická kabeláž ve vaší domácnosti předpokládá určitý tlak proudu (= napětí) optimální pro napájení vašich elektrických zařízení. Správný fyzik by toto optimum pro konkrétní spotřebič nebo síť nazval jako jmenovité napětí. Problém ovšem nastává, když je napětí výrazně vyšší, než by být mělo. A tím se dostáváme k…

Přepětí

Přepětí nastává ve chvíli, kdy vaší kabeláží proudí elektřina pod větším než jmenovitým napětím. Jak k tomu vůbec může dojít? Stačí, aby ve vašem okolí udeřil blesk do elektrického vedení, takový stav pak můžeme nazvat jako přechodné přepětí atmosférického původu. Vzhledem k tomu, že blesk je “nosičem” proudu s napětím v řádu stovek milionů voltů (běžně například 300-500 MV), vaše spotřebiče v domácnosti, které počítají s napětím 230 V nebo menším, tuto zátěž nezvládnou. 

Přepětí se může objevit samozřejmě i bez úderu blesku, stačí “poslat” do kabeláže pár voltů navíc. K tomu stačí závada v elektrárně či transformátoru. A proč je přepětí takový strašák? Napětí je zde oproti normálnímu stavu příliš vysoké, což může mít za následek vypnutí spotřebiče, zkrat a prohoření izolace kabeláže, což v některých případech znamená i vznícení. Jaký bude mít přepětí důsledek, záleží zpravidla na tepelné odolnosti materiálu.  

Podpětí 

Už víte, co je přepětí a asi tušíte, že podpětí je jeho pravým opakem. Malý tlak ve vodičích vás ale nemusí příliš trápit. V domácnosti se s ním takřka nesetkáte, nízká voltáž se zpravidla dorovná v distribuční soustavě ještě dříve, než proud dorazí k vám domů. Pokud by vás přece jen podpětí v domácnosti potkalo, vězte, že k požárům v tomto případě nedochází.

“Líný” proud, který je pod malým tlakem, zapříčiní jen to, že váš spotřebič se vypne, případně nebude fungovat správně. Žádaný jev to ale není, při výraznějším podpětí může totiž dojít k trvalému poškození součástek ve spotřebiči. Jak už ale bylo řečeno, pro domácnost toto riziko není úplně relevantní. 

Zkrat

Zkrat už se s nejvyšší pravděpodobností u některého z vašich spotřebičů objevil. U elektroniky s malým příkonem energie si totiž nemusíte zkratu kromě drobného probíjení ani všimnout. Ale nepředbíhejme, co vůbec zkrat je? Jedná se o nepředpokládané uzavření elektrického obvodu, přičemž obvod není uzavřen připojením nějakého napájeného zařízení, jako je to obvyklé, ale spojí se samotné póly vodičů za velmi nízkého elektrického odporu. Moc složité? Zkusme to na příkladu. 

Vaše elektrická zásuvka společně s “vnitřnostmi” elektroinstalace, které nevidíte (vodiče, zdroj energie a další součásti) tvoří neuzavřený elektrický obvod. Pokud do zásuvky stejně jako každý den zapojíte například varnou konvici, elektrický obvod se tím uzavírá. Stačí jen konvici zapnout, do konvice míří proud, ten se zde spotřebovává a už se vám vaří voda na čaj. 

Ovšem co se stane, pokud vám do zásuvky ukápne půl mililitru vody? Tekutina je vodivá, proud jí prochází a uzavře tedy kratší elektrický obvod než se spotřebičem. Proud se nepotýká s obvyklým elektrickým odporem a proud jde cestou nejmenšího odporu. Vzniká tedy zkrat (nebo také krátké spojení). Proud se ovšem spotřebovává tam, kde nemá. A to je právě problém, který při zkratu způsobuje selhání a porušení vodičů, spálený zápach nebo opět požár. Zkrat může být způsoben nejen vodou, ale zmíněným přepětím, poškozením izolace kabelů a celou řadou dalších příčin. 

Jak předejít poškození elektroniky zkratem a přepětím

Nikdo vám nemůže zaručit, že vaši domácnost zkrat nebo přepětí nikdy nepotká. Některými kroky ale můžete podstatně snížit pravděpodobnost, že vaše elektronika předčasně odejde do křemíkového nebe. 

Přepěťová ochrana

Přepěťová ochrana je váš kamarád. Jedná se o zařízení do zásuvky, které kontroluje procházející napětí a v případě přepětí ho nepustí dál do vašich spotřebičů. Taková vychytávka stojí zhruba 300-500 Kč, což vám může připadat mnoho, ale rozhodně se vyplatí pro ochranu zejména dražší a citlivé elektroniky. U zásuvek, které používáte pro napájení mobilních telefonů, tabletů nebo televize, lze použití přepěťové ochrany jen doporučit. Funkci přepěťové ochrany k vašemu počítači plní jeho napájecí zdroj, ale nic nebrání tomu, abyste ještě bezpečnostní ochranu posílili dalším zařízením.

Úklidová prevence

Mnoha nehodám spočívajícím ve zkratu můžete snadno předejít udržováním spotřebičů v suchu a čistotě. Spotřebiče i samotné elektrické zásuvky by neměly být zaprášené, zamaštěné nebo vlhké. Problém ovšem bývá častěji se samotnými zásuvkami, než spotřebiči. Jen si vzpomeňte, kolik zásuvek máte doma dlouhodobě nepoužívaných a schovaných třeba za nábytkem. Tam se vrstvy prachu, pavučiny nebo jiné “špíny” usazují snadno a mohou způsobit zkrat a zahoření zásuvky při připojení spotřebiče i samovolně (zvlášť u průběžných zásuvek k TV). Pak můžete rovnou nejen objednávat návštěvu elektrikáře, ale i kupovat nový spotřebič.  

Kontrola elektroinstalace

Zdraví elektroinstalace je pro předcházení nehodám souvisejícím s elektřinou zásadní. Neměli byste proto zanedbávat revizi elektroinstalace, kterou může provádět jen certifikovaný revizní technik. Běžně se v rodinných domech provádí před kolaudací a poté vždy jednou za pět let, případně ještě při zásazích a úpravách elektroinstalace, například po rekonstrukcích. Bydlíte v bytě? Může být zrádné, že tuto povinnost nemají majitelé bytových jednotek, ale pouze společenství vlastníků nebo družstva v rámci společných prostorů. Kontrolu rozvodů ve svém bytě byste ale rozhodně také neměli podceňovat.

Jen certifikované výrobky

Na bezpečnost spotřebičů se spoléhejte jen v případě, že máte dostatečné informace o původu zařízení a záruku v podobě certifikace s písmenky “CE”. U produktů prodávaných v EU je toto označení povinné, ovšem mohli byste být nepříjemně překvapeni, pokud kupujete jakékoliv elektronické výrobky z asijských tržišť, a to i z druhé ruky.

S výhodnými elektronickými vychytávkami z Číny sice můžete uspořit hezký peníz, ale radost vám nemusí dlouho vydržet. Nekvalitní izolaci vodičů, probíjení a případný požár je zkrátka lepší neriskovat vůbec. To samozřejmě platí i pro výše zmíněnou přepěťovou ochranu.

Ochránit elektroniku před zkratem a přepětím se vyplatí

Pojištění proti poškození zkratem a přepětím stojí pár korun

Riziko poškození spotřebičů zkratem a přepětím nemůžete vždy eliminovat úplně. Přece jen stačí chvilka nepozornosti nebo nešťastná náhoda a už je škoda na světě. Záda vám ale v jakékoliv situaci může krýt pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti s připojištěním spotřebičů zkratem, přepětím a podpětím. 

Vaše pojištění slouží k pokrytí škod vzniklých nejen na spotřebičích všeho druhu, ale také na elektromotorech či řídicích jednotkách u součástí stavby (například fotovoltaiky a tepelného čerpadla). To se hodí, pokud máte sjednané také pojištění nemovitosti s tímto rizikem. Na rozsah pojistného krytí se ovšem vždy informujte před sjednáním konkrétní pojistné smlouvy. Mezi pojišťovnami se totiž mohou podmínky výrazně lišit. 

Než se vrhnete na sjednání pojištění, měli byste také vědět, že z krytí jsou zpravidla vyloučené škody vzniklé nepovolenou manipulací se spotřebiči. Co můžete a nemůžete se svým elektrickým zařízením dělat, se vždy dočtete v přiloženém manuálu. To sice moc lidí nedělá, na druhou stranu vás ale zakázané činnosti málokdy překvapí. Pozor tedy dávejte především na zvídavé děti a domácí opravy spotřebičů

Pojištění vás nespasí v případě zanedbaného stavu rozvodů nebo nedodržení odborných postupů v rámci instalace zařízení. Pokud nejste sami držiteli oprávnění nazývaného jako “vyhláška 50”, nechte raději vše na profesionálech. Za jejich služby si sice připlatíte, ale v případě škody alespoň můžete využít své právo na reklamaci. 

Teď už víte o možných rizicích přepětí a zkratu v domácnosti téměř vše. A pokud ještě nemáte sjednané své pojištění majetku, nečekejte, až vás nějaké domácí neštěstí potká. Nabídky pojištění od celé řady pojišťoven si můžete srovnat během minutky na RIXO.cz. Tak do toho!