Svíčky, světýlka, plápolání v krbu nebo prskavky na stromečku k tradiční vánoční atmosféře rozhodně patří. Každoročně však sváteční pohodu hasičů, zdravotníků i policistů narušují požáry vypuklé právě kvůli neopatrnému zacházení s ohněm. Na co myslet, když si chcete Vánoce užít bez zásahu záchranných složek? 

Dobře víte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Když vás ale popadne rozjařená vánoční nálada nebo necháte děti volně pobíhat kolem štědrovečerního stolu bez dohledu, mohou se svátky snadno zvrhnout ve velmi smutnou událost. Připomeňte si, jak předcházet typickým vánočním požárům a jaké pojištění vám zajistí klidné spaní, když už vás takové neštěstí potká. 

Nejčastější příčiny domácích požárů o svátcích

Hasiči často zaznamenávají například požáry kvůli neuhlídaným svíčkám na adventním věnci nebo prskavkám na stromečku, kvůli kterým začínají hořet například koberce, prostírání, záclony nebo třeba čalounění na pohovce. Požáry čas od času vznikají také v kuchyni, a to vzplanutím přehřátého oleje například při smažení řízků či kapra. 

Samostatnou kapitolu tvoří elektrická světýlka pořízená v tržnicích nebo na asijských e-shopech za pár korun. Na produkty nevalné kvality vás většinou upozorní již cena, zbystřit byste ale měli i u nedostatečných nebo chybějících certifikací, které by měly u každého výrobku “do elektriky” být vyznačené na obalu a signalizovat bezpečné zapojení do elektrické sítě (např. CE). Podobná, ale ještě o něco vážnější situace bývá u zábavní pyrotechniky. U té se ostražitost vyplácí dvojnásob, protože může způsobovat nejen požáry, ale i vážná zranění. A samozřejmě musíme také dodat, že malým dětem do ruky otevřený plamen nebo pyrotechnika rozhodně nepatří. 

Vánoční požáry a jejich prevence

Jak si užít Vánoce naplno, ale přesto bezpečně? Stačí dodržovat několik dobře známých zásad a zachovávat si i o svátcích zdravou míru rozumu. Neobejdete se bez svíček a prskavek? Umístěte je zásadně na nehořlavý podklad a vždy sledujte, zda se kolem plamene v okolí alespoň deseti centimetrů nevyskytuje nějaký hořlavý materiál. Třeba vánoční prostírání, chvojí adventního věnce, záclona, balicí papír nebo třeba kniha, kterou jste dostali pod stromeček. Dobrý nápad není ani umisťování svíček do průvanu. 

Pozor dávejte speciálně na tenké a dlouhé svíčky, které se mohou kvůli rychlému hoření převrátit. Svícny, purpury nebo třeba františky po zapálení nikdy nenechávejte bez dozoru, obzvlášť v přítomnosti dětí a domácích mazlíčků. Stačí chvilka vaší nepozornosti, třeba když vám zazvoní telefon nebo jdete popřát hezké Vánoce sousedům. 

Veškerá světýlka, jiné ozdoby do zásuvky nebo zábavní pyrotechniku kupujte zásadně z ověřených, nejlépe tuzemských obchodů a při používání se řiďte přibaleným návodem. Světelné řetězy do interiéru nezapojujte venku a na noc je také raději vždy vypínejte. Nákupy tohoto sortimentu na AliExpressu a dalších asijských e-shopech raději přeskočte. 


Pojištění nemovitosti a domácnosti, které vás chrání před placením škod na vašem domě, bytě a vybavení vaší domácnosti, vám přijde vhod v jakékoliv situaci. Ještě ho nemáte? Srovnejte si nabídky pojištění na RIXO.cz!


Jak postupovat v případě požáru? 

Uhlídat všechna rizika není vždy v lidských silách, Když na to přijde a hoří sváteční tabule, stromek nebo dokonce pánev na sporáku, nepropadejte panice, ale rychle jednejte. Možná, že když budete postupovat s chladnou hlavou a správně, pomoc hasičů ani nebudete potřebovat a v novém roce se incidentu jen zasmějete. 

Pozor! I v případě, že se vám podaří oheň uhasit vlastními silami, vždy vznik požáru ohlaste hasičům a do jejich příjezdu nic neuklízejte. Zkontrolují, že požár jste skutečně zcela uhasili a nehrozí opětovné vzplanutí. Nejenže byste při neohlášení požáru mohli dostat pokutu ve výši 25 tisíc korun, ale těžko by se vám bez vystaveného protokolu před pojišťovnou prokazovalo, že jste doma skutečně požár měli. 

Co dělat, když vzplane adventní věnec nebo vánoční stromek?

  • Zjistěte, jak velký je rozsah požáru a zhodnoťte, zda je ve vašich silách rychle zamezit jeho dalšímu šíření a uhasit ho. Pokud si na zkrocení ohně zcela nevěříte, volejte hasiče na čísle 150. 
  • Zkontrolujte, zda není oheň v blízkosti nějakého elektrického zařízení, například třeba i světýlek na vánočním stromku. Pokud vám to situace dovolí, odpojte v takovém případě veškerá elektrická zařízení, než se pustíte do jakékoliv další akce. Pokud nemůžete bezpečně zařízení odpojit, vypněte jistič.
  • Začněte tlumit oheň pomocí mokrého hadru nebo ručníku. Pokud máte k dispozici hasicí přístroj a umíte s ním zacházet, nyní přichází jeho čas. Když po použití hasicího přístroje požár neustupuje, nepokračujte v hašení a raději odejděte z místnosti. Nikdy nezanedbávejte vlastní bezpečnost. V případě, že vám hrozí popálení nebo nadýchání se škodlivých zplodin, prostor ihned opusťte a přenechte řešení situace profesionálům. Až po úspěšném uhašení požáru můžete začít větrat. 

Co dělat, když začne hořet pánev s olejem? 

  • Ihned sporák vypněte. Plamen přikryjte čistou poklicí, pánví, plechem nebo jiným kusem nádobí, který spolehlivě plamen udusí. Pokud máte po ruce práškový hasicí přístroj, můžete ho s klidem využít. 
  • Hořící olej za žádných okolností nehaste vodním hasicím přístrojem, natožpak vodou. Voda by se v oleji vypařila a roztryskala kapky žhavého oleje po celé kuchyni, což může mít za následek nejen rozšíření požáru, ale i ošklivé popáleniny nebo přímo výbuch. Rozhodně si tak v této situaci s vodou nijak nepomůžete. 
  • Nepokoušejte se oheň utlumit ani suchou utěrkou nebo kuchyňskou chňapkou, naopak by měly být od ohně suché hořlavé textilie nebo jiné náchylné materiály co nejdále. Pozor na babské rady, které nabádají k hašení moukou. Jejím přisypáním do pánve nebo na sporák byste vytvořili velmi vznětlivou směs, která se promění doslova v ohnivou kouli.

Co dělat, když vzplane elektrické zařízení? 

  • Hoří elektrické ozdoby nebo jiná elektronika? Ať už hoří samotné zařízení nebo zásuvka, ihned vypněte jistič. Vždy si také u této příčiny požáru dejte speciální pozor na způsob hašení. Vzhledem k tomu, že požáry elektroniky vyžadují hašení práškovým, případně sněhovým hasicím přístrojem – pokud je nemáte, nečekejte na vyhoření celé elektroinstalace a ihned volejte hasiče
  • Nezačínejte hasit požár předtím, než vypnete jistič. Proud přicházející do zásuvky či zařízení by totiž dál požár živil. Zapomeňte také na kyblíky vody. Hašení elektroniky vodou může mít za následek silný zásah elektrickým proudem, tedy vážné zranění nebo i smrt. 
  • Vyhořelou elektrickou zásuvku bude zpravidla třeba vyměnit, elektrické rozvody před uvedením do opětovného provozu nechte zkontrolovat odborníkem. Vadného zařízení se i přes zdánlivé neporušení samozřejmě zbavte. Pokud máte od zboží účtenku, reklamujte ho a domáhejte se náhrady škody. 

Jak pomůže pojištění domácnosti a nemovitosti? 

Pojištění jako takové vám sice s hašením požárů nepomůže, oceníte ale pomoc, kterou vám poskytne v případě škod na samotném bytě či domě i v domácnosti. Pojištění nemovitosti chrání stavbu a stavební součásti, jako je například střecha, zdivo, rozvody nebo další instalace pevně spojené se stavbou. Naproti tomu pojištění domácnosti chrání vybavení vaší domácnosti, tedy nábytek, elektroniku i vaše osobní věci, jako je například vaše oblečení. Na pojištění se můžete spolehnout v případě vytopení, vloupání, přepětí či podpětí nebo právě v případě požáru

Pojišťovna vám v případě pojištěné nešťastné události vyplatí plnění odpovídající skutečné škodě na vašem majetku, ovšem pouze do výše sjednaného limitu. Vždy byste proto měli pojištění nastavit na reálnou hodnotu, za kterou byste dnes nemovitost pořídili, respektive za kterou byste domácnost znovu vybavili. Po skutečně ničivém požáru nemusí (v nejhorším případě) z domu zbýt nic kromě jeho základů. Není od věci si proto čas od času zkontrolovat, za pojistná částka stále odpovídá, případně se podívat po nových a lepších nabídkách. 

Ještě pojištění nemovitosti a domácnosti nemáte, nebo už jste ho léta neoprášili? Srovnejte si nabídky pojištění s doporučenými pojistnými limity na RIXO.cz. Vyplnit krátký dotazník stihnete dřív, než řeknete “stromeček”. Tak do toho!

Za celý tým RIXO vám přejeme pohodové Vánoce bez nehod!