Majitelé rodinných domů mají právními předpisy nařízenou spoustu povinností. Jednou z nich je i pravidelná údržba a kontrola komínu. Že si na nic takového nevzpomínáte? Neznalost zákona ale neomlouvá. Raději si přečtěte, kdy je nutné komín vyčistit a jak často zavolat kominíka. Kontrolu komínu byste měli zajistit ještě předtím, než začne topná sezóna. 

Proč je potřeba komín pravidelně kontrolovat? 

Při pohledu na svůj dům si možná říkáte, že komín je nevýznamná věc, a není důvod, proč se věnovat jeho údržbě a kontrole. Opak je ale pravdou. I za jednu topnou sezónu se totiž komín může pořádně zaneřádit. Co se může stát, pokud údržbu zanedbáváte? V případě, že spalujete dřevo a uhlí, v komínu se budou usazovat zbytky nespáleného paliva neboli saze. Kdykoliv pak může dojít k tomu, že se usazené spaliny v komínu vznítí a požár se z komína rozšíří až do obytných prostorů. 

Komín se také může (především při používání plynových paliv) zneprůchodnit. A obecně platí, že pokud kouř nemůže unikat ven, zvýší se v domě hladina oxidu uhelnatého. Ten, jak již určitě víte, je ve vyšších koncentracích životu nebezpečný. A ještě k tomu se znečištěným komínem protopíte vícsníží se totiž účinnost krbu nebo kamen. Platí to například i pro plynové kotle.

Pokud vás tyto důvody k pravidelné kontrole komína nepřesvědčily, hodí se ještě zmínit, že za neprovedení kontroly můžete dostat pokutu až do výše 10 000 Kč. Když vám najednou v komínu začne hořet, zaplatíte až 25 000 Kč. Plnění z vašeho pojištění nemovitosti pak kvůli zanedbání údržby nemusíte dostat v plné výši nebo dokonce vůbec.


Ještě pojištění nemovitosti nebo domácnosti nemáte? Na nic nečekejte a srovnejte si ho – zabere vám to jen 1 minutu.


Kdy potřebujete revizi a kdy kontrolu komínu? 

Revize a kontrola jsou dva odlišné pojmy, které se vám mohou plést. Pojďme si v tom udělat pořádek jednou provždy. Společné totiž mají jen to, že je oba musí provádět odborník s oprávněním. 

Revize komínu

Revize (celým názvem „revize spalinové cesty”) vás bude zajímat pouze v určitých případech. Podle vyhlášky musí být revize provedena: 

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
  • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
  • po komínovém požáru, nebo
  • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Kontrola komínu

Kontrola je oproti revizi běžným a pravidelným úkonem, který je potřeba provádět jednou za rok. To ale neznamená, že byste měli zanedbávat péči o komín během roku. Vyhláška totiž určuje i frekvenci čištění. Ta závisí na tom, jestli je komín používaný celoročně, nebo sezónně. Sezónní provoz označuje používání po dobu, která v součtu za kalendářní rok nepřesáhne 6 měsíců

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz
do 50 kW
včetně
Čištění spalinové cesty 3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
Kontrola spalinové cesty 1 x za rok 1 x za rok 1 x za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

Nezapomínejte ani na pravidelnou údržbu komínu vaší chaty nebo chalupy. Jednou za rok byste mu měli dopřát čištění a minimálně jednou za dva roky kontrolu. Povinnosti pravidelných kontrol se obecně můžete vyhnout jen za předpokladu, že komín není používaný a zároveň je zabezpečený tak, aby kromě vzduchu nešlo nic „dovnitř ani ven”.

Kolik stojí revize a kontrola komínu

Pravidelné kontroly komínu se oproti pokutě nebo nákladům na opravy rozhodně vyplatí. Provedení mimořádné revize stojí v závislosti na lokalitě zhruba 2-3 tisíce Kč, se samotnou kontrolou se vejdete i do tisícovky. Současně vám kominík může komín i vyčistit. Většinou za čištění nedáte více než 400 Kč. Vzorný majitel domu při běžném provozu za péči o komín všehovšudy zaplatí do 2 000 korun ročně.

Důležitost kontrol komínu z hlediska pojištění

Pokud ve vašem domě vznikne požár a budete se domáhat plnění z vašeho pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti, pojišťovna bude zkoumat příčinu jeho vzniku, kterou si ověří i u hasičů. V případě, že jste na čištění komínu zrovna jednou zapomněli, zase tak vážný prohřešek to není. Pokud ale pojišťovna odhalí, že jste se o komín dlouhodobě nestarali a nezajistili jeho pravidelné čištění a kontroly, může plnění krátit, případně odmítnout výplatu pojistného plnění úplně. Zkrátka a dobře se v takovém případě nejedná o zcela nahodilou událost, protože vznik škody je jen otázkou času

Ne každý požár musí být způsoben zaneseným komínem. Pokud si necháváte komín pravidelně kontrolovat a přesto dojde k požáru, není třeba se bát, že vás pojišťovna nechá na holičkách – i pokud zpráva o provedené kontrole při pojistné události vezme za své. Kominíci totiž vždy vystavené doklady po určitou dobu archivují. 

Proč volat kominíka před každou topnou sezónou

Komín si sice můžete vyčistit sami, pokud v tom ale nejste úplně zdatní, je nejrozumnější využít služeb profesionála. Pokud topíte plynem, kominíka musíte k čištění zavolat vždy. Nezáleží na tom, jestli si vzpomenete na čištění a kontrolu před začátkem nebo až po konci topné sezony. Vyplatí se ale myslet na kontrolu s předstihem – před topnou sezónou už kominíci mohou mít v diáři plno.