Životní pojistku uzavíráte na celý život. Anebo ne? Pojďme se podívat, jak funguje rizikové životní pojištění. Dozvíte se, kdy a na jak dlouho se pojistit, aby se vám skutečně vyplatilo. Čas hraje roli i v tom, kolik za životko zaplatíte na pojistném.    

Většinou délku pojistné doby řešíte především u investičního a kapitálového pojištění kvůli možnému zhodnocení vložených prostředků. Rizikové životní pojištění neobsahuje žádnou investiční složku, jedná se tu jen o vaše zdraví, výpadek příjmů a zajištění vaší rodiny. Málokdy se vás pojištění dotýká tak osobně, jako právě v případě životního pojištění. Jeho nastavení totiž významnou měrou závisí na vaší rodinné, finanční, zdravotní i kariérní situaci.

V jakých situacích zbystřit při volbě trvání životního pojištění

Nad životkem lidé nejčastěji přemýšlí při významných životních událostech, jako je narození dítěte nebo získání hypotéky. Jak si své životní pojištění v takových situacích přizpůsobit a na co dávat pozor? Pro začátek si ujasněme, jak vlastně životko funguje. 

Většina pojišťoven má tzv. hlavní tarif (nejčastěji obsahující pojištění pro případ smrti), který musí být sjednán po celou dobu pojištění. Ostatní pojištění si můžete sjednat jak na celou dobu pojištění, ale i kratší dobu, kterou si zvolíte. Jedná se například o pojištění pro případ pracovní neschopnosti nebo trvalých následků úrazu.

Co se skrývá za zmiňovanou dobou pojištění? Pojišťovny vás běžně pojistí do 65-70 let věku, přičemž pojištěni můžete být už od narození. Tarif pojištění „pro dospělé” začíná při dosažení věku 15 let. V Rixu doporučujeme sjednat pojištění co nejdříve (z důvodu nižších cen i adekvátní ochrany) a nastavit délku pojištění do 60-65 let. Déle se vám s přihlédnutím k rodinným nebo pracovním faktorům nevyplatí. Pravděpodobně už totiž nebudete živit vlastní děti a zajišťovat vás nebude práce, ale starobní důchod. Pokud jste aktivní i ve vyšším věku, je možné uzavřít speciální pojištění pro seniory. 

Často se u tématu životního pojištění zapomíná, že pojištění pro případ smrti je jen jednou z jeho složek. Lidé v produktivním věku by především měli myslet na pojištění pro případ závažné nemoci, úrazu a jejich dopadů. Dlouhodobé dopady nemoci či úrazu (jako invalidita nebo trvalé následky) byste si měli pojistit vždy. Ale co ty krátkodobé, jako třeba pracovní neschopnost? Tady se skutečně vyplatí se zamyslet nad tím, co potřebujete.

Kdy co pojistit? 

Jednotlivá pojištění, která jsou v životku obsažená, byste si měli přizpůsobit svým potřebám. I zde vstoupí do hry časové hledisko. Záleží totiž na tom, v jaké fázi života se nacházíte a kolik je vám let.

Jednotlivec s finanční rezervou

Žijete sami a máte dostatečnou finanční rezervu? Pak není potřeba sjednávat si pojištění krátkodobé pracovní neschopnosti, které je navíc jedním z těch dražších pojištění. V případě, že na vás ani není nikdo finančně závislý, nemusíte nastavovat vysokou pojistnou částku na smrt. Bude stačit základní minimální částka, která je zpravidla nastavená tak, aby postačila k úhradě nákladů na pohřeb.

Rodina s dětmi

Pokud máte rodinu, předně se zaměřte na její zajištění, pokud ji už nebudete moci zabezpečit vy sami. Především se to týká situace, kdy ze zdravotních důvodů nebudete moci pracovat. Pojištění pracovní neschopnosti vám bude stačit sjednat na dobu, po kterou na vás budou děti finančně závislé. Není tedy třeba nastavovat toto pojištění na celou pojistnou dobu. Pamatujte na to, že vaše životní situace se může vždy změnit a odpovídat by tomu měla právě i životní pojistka. 

Splácení hypotéky

Specifickým případem je pak sjednání životního pojištění v případě, kdy si berete hypotéku. Jedná se o velký finanční závazek, který váš rozpočet zatíží zpravidla na desítky let. Proti nečekaným událostem, které by ohrozily splácení úvěru, se můžete chránit právě životkem. Jedná se o lepší volbu než bankami nabízené pojištění schopnosti splácet, které je pouze okleštěným (a většinou nepříliš výhodným) životním pojištěním. Případné pojistné plnění totiž při pojištění uzavřeném přes banku společně s hypotékou putuje přímo do banky, zatímco plnění z vašeho vlastního životního pojištění náleží vám. Jen vy se budete rozhodovat, jak s plněním naložíte. 

Nejvýhodnější volbou je v tomto případě životní pojištění s lineárně klesající pojistnou částkou, která se snižuje s tím, jak splácíte hypotéku či jiný úvěr. Pojistná částka v takovém případě pravidelně klesá a zohledňuje úrok dohodnutý ve smlouvě. U klesající pojistné částky bývá i nižší pojistné, právě proto, že není po celou dobu ve stejné výši.

Jak se mění pojistné v čase? 

Pokud si životní pojištění sjednáte ve dvaceti letech, kdy jste v dobrém fyzickém i duševním stavu, za pojištění můžete měsíčně zaplatit třeba i jen pětistovku. Začínáte sjednání životka zvažovat až před padesátkou? Výrazně si připlatíte. A platí to i v případě, že se rozhodnete pro změnu pojištění nebo navýšení částek během pojistné doby. Riziko závažné nemoci nebo úrazu totiž s vyšším věkem začíná být čím dál významnější, a proto je i dražší. 

Částku, kterou budete za pojištění měsíčně platit, tedy vaše pojistné, závisí nejen na věku, ale také na zdravotním stavu. Důležitou součástí pojistného je i ohodnocení vašeho povolání. Vyšší pojistné zaplatí pracovníci v rizikových povoláních, například dřevorubci, hasiči, automechanici nebo obráběči kovů. Pravděpodobnost úrazu u těchto rizikovějších kategorií je totiž násobně vyšší, než když pracujete v administrativě a v práci převážně sedíte u stolu. Pokud tedy v průběhu pojistné doby svůj kariérní život výrazně změníte, dejte o tom vědět i pojišťovně.