Pokud jste si vzali hypotéku nebo ji teprve zvažujete, měli byste pamatovat i na pomyslná zadní vrátka. Co když si nebudete moci dovolit každý měsíc poslat přes 20 000 korun bance, protože kvůli závažné nemoci nebo úrazu nebudete moci pracovat? Můžete využít pojištění hypotéky i životní pojištění. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Proč se pojistit, když si berete hypotéku? 

Hypotéku si lidé většinou berou ve chvíli, kdy jsou na vrcholu svých sil a mají slibně rozjetou kariéru. Nikdy ale s jistotou neví, co se v dalších dvaceti nebo třiceti letech může stát. Riziko, že vážně onemocníte nebo se ošklivě zraníte, nemůžete zcela odvrátit. Dobré pojištění ale znamená mít o starost míň, když už se v životě nedaří. 

Sice není povinné si pojištění k hypotéce sjednat (narozdíl od nutného pojištění nemovitosti k zastavenému domu nebo bytu), ale rozhodně ho můžeme jen doporučit. Jednou vám totiž může střechu nad hlavou zachránit. Máte dvě možnosti: životko nebo pojištění schopnosti splácet. Podíváme se, jaké mají výhody a nevýhody. 

Životní pojištění

Sjednání životního pojištění je často doporučované lidem, kteří právě zakládají rodinu nebo potřebují zajistit někoho jiného v případě smrti. Životko je ale také velmi užitečné ve chvíli, kdy si berete hypoteční nebo jakýkoliv jiný úvěr. Proč? Pojďme se na to podívat.

Životní pojištění je soubor jednotlivých pojištění. Ideálně by mělo obsahovat:

  • pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin
  • pojištění invalidity z jakýchkoliv příčin (I.-III. stupeň invalidity)
  • pojištění závažných onemocnění
  • pojištění trvalých následků úrazu 

Častým doplňkem životního pojištění je také pojištění pracovní neschopnosti, které mohou využít nejen zaměstnanci s pracovní smlouvou, ale i OSVČ. 

Životní pojištění si sjednáváte sami, vždy si tedy obsah vaší pojistné smlouvy můžete upravit podle sebe. To se týká nejen jednotlivých rizik, ale i nastavení pojistných částek. Pokud je primární důvod pro sjednání životního pojištění zajištění rodiny, většinou si zvolíte konstantní pojistnou částku, která se v čase nemění – to znamená, že jste léta pojištěni na stejnou výši pojistného plnění a platíte stále stejně vysoké pojistné. 

Když se ale chcete ochránit hlavně pro případ, že nebudete moci splácet hypotéku nebo jiný úvěr, spíše využijete výhody takzvané lineárně klesající pojistné částky. S řádným splácením hypotéky se bude pojistná částka pravidelně snižovat a vy budete platit čím dál tím nižší pojistné. Životko s klesající pojistnou částkou se zkrátka bude pružně přizpůsobovat zůstatku na vaší hypotéce. To ale neznamená, že by případné pojistné plnění putovalo do banky – jak s vyplaceným plněním naložíte, je zcela na vás. Životní pojištění je totiž na vašem úvěru zcela nezávislé. 


Teprve o hypotéce přemýšlíte? Ještě předtím, než se rozhodnete nastavovat pojistnou částku u životního pojištění, spočítejte si, kolik budete na hypotečním úvěru splácet. Nepotřebujete k tomu kalkulačku, stačí zadat jen pár údajů a hypotéky si srovnat.


Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet (lidově “pojištění hypotéky”) je zvláštním pojistným produktem, který banky nabízí automaticky s hypotékou, většinou od pojišťovny, která nese jejich značku. Zpravidla bývá levnější než životní pojištění a někdy můžete za sjednání pojistky s hypotékou dostat i slevu na úroku. Častým důvodem pro sjednání pojištění schopnosti splácet je také argument, že u něj nemusíte vyplňovat zdravotní dotazník a můžete tak “projít” i s většími zdravotními riziky než u životního pojištění. To ale většinou platí jen pro pojištění úvěrů na nižší částky. Už u pojištění k úvěru na 1 milion korun po vás může pojišťovna vyplnění zdravotního dotazníku vyžadovat. 

Nezapomeňte také na to, že pojištění schopnosti splácet je přímo navázané na hypotéku nebo jiný úvěr. Plnění z pojištění tedy nedostáváte vy, ale banka. Podívejte se, jak takové pojištění vypadá. 

Obvykle je pojištění schopnosti splácet nabízené v balíčku, který zahrnuje: 

  • pojištění smrti z jakýchkoliv příčin
  • pojištění invalidity (zpravidla III. stupeň)
  • pojištění pracovní neschopnosti
  • pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání 

Říkáte si, že je rozsah pojistných rizik u pojištění schopnosti splácet skoro stejný jako u životka a není v tom žádný rozdíl? Pozor, rozdíly tu jsou docela velké. 

Rozdíly v pojištění invalidity

Krytí rizika invalidity se u pojištění schopnosti splácet vztahuje většinou pouze k III. stupni invalidity. Není možné si přitom pojištění rozšířit i na nižší stupně invalidity jako u životka. Pokud z důvodu nemoci nebo úrazu pracovní schopnost pojištěného výrazně klesla, ale ČSSZ pojištěnému nejvyšší stupeň invalidity nepřizná, může se celá rodina kvůli omezenému krytí ocitnout v problémech. 

Rozdíly v pojištění pracovní neschopnosti 

Pojištění pracovní neschopnosti se v pojištění schopnosti splácet od životka také liší. Nárok na plnění z pojištění pracovní neschopnosti u pojištění schopnosti splácet má totiž stanovenou karenční dobu nejčastěji v délce 28 dní, u životka to může být jen 14 dní. To znamená, že plnění dostáváte už od 15. dne pracovní neschopnosti, u pojištění schopnosti splácet si počkáte celý jeden měsíc. Plnění z pojištění schopnosti splácet i v tomto případě slouží pouze k úhradě splátky hypotéky a putuje přímo do banky. Denní dávky z životního pojištění oproti tomu dostáváte jen vy. 

Pojištění ztráty zaměstnání

U pojištění schopnosti splácet pro vás může být lákavé pojištění ztráty zaměstnání, které životko nenabízí. Co je jeho obsahem? Pojišťovna v případě ztráty zaměstnání uhradí celé splátky úvěru od 3. měsíce po pojistné události až za období 12 měsíců. Mějte ale na paměti, že se vztahuje jen na určité případy. V pojistných podmínkách totiž můžete narazit na ustanovení, že pojistnou událostí je většinou jen nedobrovolná ztráta zaměstnání a ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. 

Typicky se jedná o výpověď z důvodu nadbytečnosti, zrušení pracovního místa nebo rovnou zrušení zaměstnavatele. Pokud vám dal zaměstnavatel vale z jiných důvodů, máte smůlu. A to samozřejmě platí i pro takzvané “výpovědi dohodou”. Dohoda o ukončení pracovního poměru je dvoustranný úkon. V očích pojišťovny to pak znamená, že jste sami poměr (dobrovolně) ukončili. Pro OSVČ z podstaty věci pojištění neplatí vůbec, pokud pojistné podmínky výslovně neuvádí případ zrušení živnosti. 

Stále se nemůžete rozhodnout, jaké pojištění zvolit? Podívejte se na srovnání rozdílů životního pojištění a pojištění schopnosti splácet ještě jednou a přehledně.

Rozdíly mezi životním pojištěním a pojištěním schopnosti splácetŽivotní pojištěníPojištění schopnosti splácet
Krytí smrti ze všech příčinAnoAno
Krytí invalidityAno, I.-III. stupeňAno, III. stupeň
Krytí závažných nemocíAnoNe
Krytí trvalých následků úrazuAnoNe
Krytí pracovní neschopnostiAno, nejdříve od 15. dneAno, nejdříve od 29. dne
Krytí ztráty zaměstnáníNeAno, ve vyjmenovaných případech
Je možné si pojištění nastavit podle potřeb?AnoNe
Jak dlouho pojištění trvá?Nejméně 5 letDo splacení úvěru
Komu náleží pojistné plnění?VámBance

Co doporučujeme my? Nespokojte se s nabídkou bank a raději si srovnejte životní pojištění, které si můžete přizpůsobit svým potřebám. Váš život se přece netočí jen kolem hypotéky, nebo ne?