Podnikat jako OSVČ, nebo se raději nechat zaměstnat? Být podnikatelem znamená být svým pánem, ale zároveň na sebe musíte vzít více rizik. Byznysové neúspěchy vám sice nikdo nepojistí, co když se ale jedná o vaše zdraví? Nespoléhejte se jen na štěstí. Vysvětlíme vám, proč má životní pojištění pro OSVČ význam a na co se při sjednávání životní pojistky soustředit, aby vás nenechala ve štychu. 

Osoby samostatně výdělečně činné mají státem uloženou kupu povinností, oproti zaměstnancům na ně ale nečeká záchranná síť, která by jim při nemoci nebo úrazu pomohla se finančně vyrovnat s nastalou situací. Pokud se vám jako OSVČ nevyplatí dobrovolné přihlášení k nemocenskému pojištění, ale přesto chcete mít jistotu dobrého živobytí i při zdravotních potížích, řešením může být životní pojištění. Podívejme se na to podrobně. 

Na jaká rizika myslet, když si sjednáváte životní pojištění? 

Životní pojištění se skládá z celé řady pojištění jednotlivých rizik. U jednotlivých pojištění je důležité si uvědomit, jaká jsou pro vás potřebná a jakou výši plnění byste si u nich měli nastavit. To záleží především na vaší konkrétní rodinné a finanční situaci. 

Základ, který byste při sjednávání životního pojištění neměli opomenout, tvoří pojištění dlouhodobých dopadů nemoci nebo úrazu. Jedná se o rizika smrti, invalidity, závažného onemocnění a trvalých následků úrazu. Druhá skupina rizik se zaměřuje na pojištění krátkodobých dopadů nemoci a úrazu. Ta jsou zahrnutá především v pojištění pracovní neschopnosti, hospitalizace nebo denního odškodného za úraz. Tato pojištění lidé volí především v situaci, že nejsou přihlášení k nemocenskému pojištění, a i krátkodobý výpadek příjmů z důvodu zdravotních potíží by ohrozil jejich rodinný rozpočet. 

Pokud máte za všech okolností na účtu rezervu, se kterou v klidu přečkáte i čtvrt roku léčení, pojištění krátkodobých dopadů můžete s klidem přeskočit. Nepřeceňujte ale své síly – stačí jednorázový výdaj na opravu auta nebo pořízení pracovních prostředků, a vaše rezerva se rázem zmenší.

Vyplatí se životní pojištění pro OSVČ?  

Pokud nemáte životní pojištění, můžete se spolehnout jen na sebe, svou rodinu nebo stát. Jak by vypadalo srovnání státní pomoci s plněním z životního pojištění? Pokud vás neočekávaný zdravotní problém potká, máte nárok jak na pomoc od státu, tak i plnění z životního pojištění. Jinak si musíte vystačit s tím, co nabízí český sociální systém. Dobrým ukazatelem je invalidní důchod. 

Předveďme si to názorně na “figurantovi” Jakubovi, kterému je 38 let, má dvě děti a živí se jako překladatel na volné noze. Jeho hrubý měsíční příjem činí 50 000 Kč a sociální pojištění platí již 15 let. Nemá velkou finanční rezervu, platí si proto ještě dobrovolné nemocenské pojištění.

Jak by v roce 2023 vypadal jeho důchod v případě přiznání invalidity? Není tajemstvím, že OSVČ pobírají invalidní důchod v nižší výměře než zaměstnanci. Pravděpodobně by Jakub v takové situaci potřeboval ještě pomoc rodiny. 

Přiznaný stupeň invalidityMěsíční invalidní důchod
I. stupeň9 528 Kč
II. stupeň12 271 Kč
III. stupeň20 502 Kč

V případě, že by Jakub dostal “neschopenku” kvůli krátkodobé nemoci nebo lehčímu úrazu a platil nemocenské pojištění déle než tři měsíce, měl by nárok na nemocenské dávky ve výši 268 Kč/denně od 15. dne pracovní neschopnosti. Za 1 měsíc by pak dostal 8 040 korun.  

Jak by vypadalo životní pojištění pro OSVČ?

Vypůjčíme si opět příklad překladatele Jakuba. Životní pojištění zajistí nejen jeho, ale i rodinu. Navíc mu pomůže nejen v případě invalidity a pracovní neschopnosti. Na pojišťovnu se také může spolehnout, pokud mu byla diagnostikována závažná nemoc nebo se mu stal při sportu úraz, který zanechal trvalé následky. Pojistku si může nastavit podle svých potřeb a přání. My bychom doporučili následující nastavení: 

RizikoPojistná částka
Smrt1 000 000 Kč (v součtu konstantní a klesající částky)
Invalidita III. stupně2 800 000 Kč (v součtu konstantní a klesající částky)
Invalidita II. stupně1 400 000 Kč (v součtu konstantní a klesající částky)
Závažné nemoci300 000 Kč
Trvalé následky úrazu1 000 000 Kč

Poznámka: Invaliditu I. stupně u duševně pracujících sjednávat nedoporučujeme. Ti i po přiznání nejnižšího stupně invalidity většinou pokračují ve svém dosavadním povolání nebo se uplatní na obdobné pozici. 

Životní pojištění, které kryje všechna významná rizika (a případně i pracovní neschopnost), je možné sjednat už od 1 200 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že vás při nesnázích sociální systém “nevytrhne”, ani s nižším nastavením pojistných částek u životka neprohloupíte. Hlavní totiž je, že se v případě potřeby máte kam obrátit. 

Daňové režimy a jejich vliv na životní pojištění pro OSVČ 

U pojištění dlouhodobých dopadů nemoci nebo úrazu má výše vašeho příjmu menší vliv na nastavení částek než u krátkodobých dopadů. Nicméně u pojištění invalidity si pojišťovny často ověřují, jaké pobíráte příjmy. Plnění z těchto pojištění nemá sloužit jako náhrada vašeho výdělku, ale má plnit spíše funkci zajištění rodiny a ochrany proti neočekávaným nákladům v delším časovém horizontu. Smyslem pojištění krátkodobých dopadů je naopak udržení finanční stability v období, kdy máte akutní problém a nemůžete si proto na nějaký čas zajistit živobytí sami. V rámci pojištění krátkodobých dopadů je ale na správné nastavení denních dávek potřeba pojišťovně doložit své příjmy a výdaje. Jednoduše je prokážete, pokud podáváte daňové přiznání.

V režimu paušální daně, kdy platíte měsíční odvody zahrnující zdravotní pojištění, sociální pojištění i daň z příjmu najednou, nevedete účetnictví a žádné daňové přiznání nepodáváte. To znamená, že nemáte ani jak prokázat skutečnou výši svých příjmů a výdajů. Maximální částka denní dávky za pracovní neschopnost nebo denní odškodné úrazem v takovém případě bude činit 500-600 korun. A to bez ohledu na to, že vaše skutečné denní příjmy jsou vyšší. Některé pojišťovny nastavily vlastní metodiku, jak postupovat u klientů s paušální daní v jednotlivých pásmech. U těchto pojišťoven byste pak mohli sjednat i vyšší částku pro denní dávku.

Pokud daňové přiznání podáváte, denní dávky budou nastavené podle vašich skutečných příjmů a výdajů a dle pravidel konkrétní pojišťovny. V závislosti na nich byste mohli dosáhnout na denní dávku za pracovní neschopnost, která je obdobou nemocenských dávek, například i ve výši 2 000 korun

Nejistota k podnikání patří. Pro sebe i svou rodinu ale můžete jistotu pro těžké chvíle získat sjednáním životního pojištění. Není to vůbec složité – stačí zadat pár údajů, prohlédnout si srovnání nabídek pojišťoven a do tří minut máte hotovo.