Přemýšlíte o přechodu od stávajícího dodavatele k jinému? Jen do toho. Změna dodavatele energií zní jako složitý proces. Ve skutečnosti je to ale většinou záležitost na pár minut a vy s ní nebudete mít žádné starosti. Co když ale váš stávající dodavatel dělá problémy a snaží se vám přechod k jinému sabotovat? Průvodce změnou dodavatele a řešení nejčastějších problémů najdete v našem článku. 

Co obnáší změna dodavatele energií? 

Vyhlédli jste si lepší cenu, než kterou nabízí váš současný dodavatel, a chcete od něj odejít? Asi přemýšlíte, jak vůbec změna dodavatele probíhá. Většinou ale nejde o nic náročného. Pokud se nechcete administrativou zabývat, vše potřebné si dodavatelé vyřídí mezi sebou, což pro vás neznamená vůbec žádnou práci. Stačí jen podepsat smlouvu u nového dodavatele a plnou moc k převodu energií. Tento dokument umožňuje, aby za vás nový dodavatel mohl jednat s vaším stávajícím dodavatelem i distributorem a podal výpověď bez toho, abyste cokoliv dalšího museli podepisovat vy. 

Ať už ale necháte podání výpovědi na novém dodavateli nebo si zařídíte ukončení smlouvy sami, nejprve potřebujete vědět, jaký typ smlouvy máte. Může jít o smlouvu s fixovanou cenou na dobu určitou, nebo o smlouvu na dobu neurčitou. Od toho se totiž odvíjí i výpovědní doba a především termín, kdy výpověď můžete bez jakékoliv sankce podat. 

Informaci o typu závazku vždy najdete ve své smlouvě i ve vyúčtování, které každoročně dostáváte od svého dodavatele do své fyzické nebo e-mailové schránky. Pokud chcete mít změnu dodavatele pevně ve svých rukou a vypovídáte smlouvu sami, pozorně čtěte následující odstavce. 

Výpověď smlouvy na dobu určitou

Ve smlouvě i vyúčtování najdete datum konce závazku. Právě k tomuto datu je potřeba smlouvu vypovědět, a to alespoň 20 dní před tímto termínem. Pokud totiž necháte čas plynout a smlouvu včas nevypovíte, dodavatel vám smlouvu automaticky prodlouží. V případě, že vám dodavatel na další období cenu zvýšil, můžete smlouvu vypovědět do 10. dne před koncem aktuálního závazku.

Pozor však dávejte na předčasné ukončení smlouvy. Malým písmem totiž ve smlouvách najdete uvedené peněžní sankce, které se budou uplatňovat v případě, že vypovíte smlouvu dříve, než závazek vyprší. Sankce za předčasné ukončení může být stanovena pevně (kolem 5 000 – 6 000 Kč), procentem ze zbývajících záloh (třeba 30 %) nebo i pevnou částkou za každý zbývající měsíc. Ovšem i s úhradou pokuty vám změna dodavatele může ve výsledku hodně peněz ušetřit, pokud nyní platíte příliš vysoké ceny a na trhu najdete skutečně výhodnou nabídku.

Výpověď smlouvy na dobu neurčitou

Máte smlouvu na dobu neurčitou? Můžete si tleskat, protože výpověď můžete bez sankce podat kdykoliv. Počítejte ale s výpovědní dobou, která je nejčastěji ve smlouvách nastavená na maximální zákonem dovolenou dobu 3 kalendářních měsíců. U některých dodavatelů může trvat jen 1 měsíc. Myslete ovšem na to, že výpovědní doba začíná běžet až prvním dnem nového měsíce po jejím podání – podobně jako výpověď, kterou dáváte v práci. Z této výpovědní doby se nemůžete nijak “vykroutit”. Někteří dodavatelé vám ale mohou výpovědní dobu prominout, pokud zaplatíte pokutu v řádu jednotek tisíců korun. 

Akceptace výpovědi: Co dělat, když změna dodavatele vázne

Při změně dodavatele energií se běžně stává, že nový dodavatel požaduje dokument od stávajícího dodavatele, že výpověď přijal a že nic nebrání vašemu přechodu. Zažil se pro něj termín “akceptace výpovědi”. Tuto praxi mezi dodavateli ovšem komplikuje fakt, že výpověď je z povahy věci jednostranným úkonem. To znamená, že pro platnost výpovědi není potřeba, aby vám předchozí dodavatel vystavoval potvrzení o jejím přijetí. Neukládá mu to ani zákon, ani Energetický regulační úřad. Může pak proto dojít k patové situaci, kdy vám váš současný dodavatel akceptaci nevystaví, ale zároveň ji od vás nový dodavatel požaduje. 

Jak se dá takový zádrhel vyřešit? Především aktivní komunikací. Předchozí dodavatel vám musí na požádání sdělit datum ukončení dodávek. Pokud by vám nevyhověl a datum ukončení závazku nesdělil, jednalo by se o přestupek, za který by mohl dodavateli Energetický regulační úřad uložit pokutu. Po zjištění data ukončení dodávek už nic novému dodavateli nebrání k tomu, aby vás mohl nazývat svým zákazníkem. 

Jak dál? 

Když jste podali výpověď u vašeho stávajícího dodavatele a podepsali smlouvu u nového, můžete už dát nohy nahoru? Ještě ne. K datu změny dodavatele je ještě potřeba provést odečet měřiče, tedy elektroměru nebo plynoměru. Provedení samoodečtu a stavu měřiče nahlašte původnímu dodavateli a distributorovi, jinak by mohlo dojít k odečtu automatickým odhadem, který pro většinu odběratelů nebývá výhodný. Na základě vaší spotřeby bude vaším původním dodavatelem provedeno konečné vyúčtování. 

Od nového dodavatele dostanete předpis záloh. V tomto momentě je také vhodná doba na zrušení trvalých příkazů nebo inkasa a nastavení nových plateb ve prospěch nového dodavatele. Nezapomeňte nastavení záloh upravit hned při zahájení dodávek, ať se neúmyslně nedostanete do prodlení. 

Nemusíte se bát, že by během výpovědní doby a zahájení dodávek u nového dodavatele došlo k tomu, že byste museli svítit svíčkami. Proces změny bývá hladký a ani ho nepostřehnete. Nový dodavatel se postará o to, aby vám dodávky energií pokračovaly bez přerušení. V případě změny dodavatele zůstává na svém místě i váš elektroměr nebo plynoměr. Nepatří totiž dodavateli, ale distributorovi. Každé distribuční území má jen jednoho distributora a dokud nedojde k zániku odběrného místa nebo déletrvajícímu neplacení záloh, distributor s elektroměrem nemanipuluje.

Jak dlouho změna dodavatele energií trvá? 

Za jak dlouho bude změna dodavatele za vámi, závisí především na datu podání výpovědi a doběhnutí výpovědní doby u smluv na dobu neurčitou, nebo konci závazku, případně termínu předčasného ukončení v případě smluv na dobu určitou. Samotné vyřešení administrativních úkonů nového dodavatele trvá zhruba měsíc, je tedy rozumné zajistit si podpis nové smlouvy s předstihem a v klidu. 

Nic ale není ztraceno ani v případě, že jste už dali výpověď u původního dodavatele, ale podpis nové smlouvy jste nestihli zařídit a zbývají vám do ukončení dodávek poslední dva týdny. V takovém případě je ale potřeba jednat rychle, abyste vše stihli zařídit. S Rixem to ale zvládnete – stačí zadat pár údajů o vašem odběrném místě a už za minutu můžete procházet srovnání nabídek dodavatelů. A hned můžete pohodlně a plně online rovnou i uzavřít novou smlouvu. Se vším ostatní vám už pomůžeme my.