Ve vyúčtování za energie narazíte na spoustu důležitých informací, nejvíce vás ale pravděpodobně bude zajímat, zda na něm najdete přeplatek nebo nedoplatek. Ačkoliv u přeplatku bývá situace veselejší, v obou případech můžete narazit na problém. 

Vyúčtování obdržíte vždy od dodavatele energií po odečtech měřiče po konci zúčtovacího období. To se ovšem nemusí shodovat s koncem kalendářního roku. Kdy své vyúčtování obdržíte, záleží především na tom, kdy u vás distributor provádí odečty elektroměru nebo plynoměru. Od tohoto data totiž roční období začíná běžet. Už jste ho dostali? Jdeme na to. 

Jak najít nedoplatek nebo přeplatek na vyúčtování a co dělat? 

Nevíte, jak se vyznat ve vyúčtování? Nebojte, s nalezením přeplatku nebo nedoplatku pravděpodobně nebudete mít žádný problém, bude totiž hned na první straně vyúčtování. Vždy zde také uvidíte výši přeplatku či nedoplatku. A co si z toho vzít? 

Jestli vám vznikl za poslední zúčtovací období nedoplatek, ve vyúčtování uvidíte kompletní platební údaje, abyste neměli pochyby, jakým způsobem nedoplatek vypořádat. Případně také u některých dodavatelů můžete využít přiložený QR kód, který vám platbu výrazně urychlí. V případě, že platíte inkasem, stačí si ve svém bankovnictví zkontrolovat, případně nastavit vyšší limit, aby si dodavatel mohl platbu z vašeho účtu v určeném termínu sám strhnout. 

U přeplatku je veškerá “práce” na dodavateli. Dodavatel vám ho zašle na váš bankovní účet v uvedeném termínu splatnosti. Pokud máte z dřívějších dob ještě nastavenou platbu SIPO, dodavatel vám přeplatek vrátí prostřednictvím klasické složenky. Přeplatek si ale také můžete nechat započíst na budoucí zálohy – záleží na tom, jakou možnost jste si zvolili při sjednávání smlouvy. Způsob, jak dodavatel naloží s vaším přeplatkem, ale můžete také vždy v průběhu trvání smlouvy změnit.  

Když nedoplatek nebo přeplatek dělá problémy

Ne vždy je vyrovnání klienta a dodavatele bezproblémové. Ať už je zádrhel na straně dodavatele nebo u vás, vezměte iniciativu do svých rukou. Vždy totiž pomůže, když nebudete dělat “mrtvého brouka”. Když to bude nutné, můžete požádat o pomoc i úřady. Na jednotlivé problémové situace a jejich řešení se teď podíváme podrobněji. 

Co dělat, když nemáte na úhradu nedoplatku? 

Ačkoliv se s vysokým nedoplatkem lidé potkávají především ve chvíli, kdy se ceny na burzách vymykají kontrole, může vám vzniknout kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nedokážete výsledek vyúčtování dost dobře předvídat, především pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, nemusíte být na desetitisícový nedoplatek po finanční ani psychické stránce připraveni. Rozhodně není nutné kvůli nedoplatku na energiích začít hledat rychlou půjčku a zbytečně se zadlužit. Stejně tak není rozumné řešení vyúčtování hodit do krbu a dělat “jako že nic”

Svůj problém vyřešíte s dodavatelem, kterého požádáte o splátkový kalendář. Většina dodavatelů je na tuto možnost připravena a vy se nemusíte bát o to, že by vám kvůli nedoplatku po splatnosti dodavatel přerušil dodávky a distributor vám odpojil elektroměr. V případě dlouhodobějších problémů s financemi v domácnosti můžete zvážit i žádost o příspěvek na bydlení. Mějte na paměti, že nezaplacený nedoplatek se nikam neztratí. I když od dodavatele odejdete, dluh zůstává a může po vás být vymáhán. 

Co dělat, když dodavatel nevrátil přeplatek? 

Přeplatek vám dodavatel zpravidla sám od sebe vrátí na účet nebo započte na zálohy do dalšího zúčtovacího období. U některých (spíše menších) dodavatelů však můžete narazit na to, že přeplatek vám sice vyúčtují, ale do jeho vrácení se nehrnou. Vždy je pak nutné se o přeplatek přihlásit výzvou dodavateli. Pokud taková výzva nepomůže, můžete se obrátit se stížností na Energetický regulační úřad. Ten totiž řeší spory mezi spotřebiteli a dodavateli energií. Případně se vždy můžete obrátit se žalobou na soud. 

Nad nevráceným přeplatkem byste neměli jen tak mávnout rukou. Nezáleží ani na tom, že po konci zúčtovacího období jste dodavatele změnili. V jakékoliv situaci se totiž nevrácený přeplatek stává dluhem dodavatele vůči vám. Hovoříme pak o tzv. bezdůvodném obohacení – dodavatel si zkrátka na váš úkor neoprávněně “vydělal”. 

Co dělat, když jste přesvědčení, že nedoplatek je omyl dodavatele?

Zdá se vám, že částka v řádu desetitisíců korun, kterou máte dodavateli zaplatit, je naprosto nereálná? Než začnete panikařit, podívejte se po příčině ve vyúčtování, na vašem elektroměru i v e-mailech od dodavatele. Jaké jsou časté příčiny překvapivě vysokého nedoplatku kromě velké spotřeby energií?

Máte smlouvu na dobu neurčitou bez fixace ceny a nezaznamenali jste oznámení o zvýšení ceny? Dodavatel vždy musí oznámit zdražení alespoň 30 dnů před datem platnosti nového ceníku. Možná jste dopis nebo e-mail s touto informací a úpravou záloh přehlédli. To může způsobit, že vám za několik měsíců naskáče vysoký nedoplatek. Pokud by se ale stalo, že vám dodavatel zvýšení ceny neoznámil, jednalo by se o porušení zákona, za které ERÚ může udělit této společnosti pokutu. 


Nejste spokojeni se svým dodavatelem energií? Nabídky celé řady dodavatelů si můžete kdykoliv srovnat na RIXO.cz. Zdarma, nezávazně a online.


Příčinou nedoplatku může být i špatně naměřená spotřeba. Pozor si dávejte především na způsob odečtu stavu měřiče automatickým odhadem. Jedná se o “záložní” variantu odečtu, která nastupuje v případě, že stav elektroměru nebo plynoměru nebyl odečten distributorem nebo vámi (tzv. samoodečet). V případě odhadu může být reálná spotřeba velmi odlišná vůči stavu, který vidíte ve vyúčtování. Pokud je toto právě váš případ, vyúčtování reklamujte a nahlaste stav měřiče dodavateli, případně distributorovi sami.  

Při pochybnostech o správnosti vyúčtování vždy můžete dodavatele požádat o vysvětlení. A v případě, že se na straně dodavatele stala chyba, vyúčtování můžete kvůli jakékoliv nepřesnosti reklamovat. Způsob uplatnění svého práva na reklamaci vždy najdete ve smlouvě i na samotném vyúčtování. Věnujte pozornost také uvedené lhůtě, kterou musíte dodržet. 

Jak předejít nedoplatku na vyúčtování? 

Nedoplatek na vyúčtování může snadno vzniknout špatně nastavenou výší záloh. Příliš nízké zálohy na elektřinu nebo plyn mohou zapříčinit, že vás vyúčtování nepříjemně překvapí. Nezapomínejte proto na zohlednění vaší spotřeby při nastavování záloh na další období. Pokud si v průběhu roku pořídíte spotřebiče s vysokou spotřebou elektřiny nebo plynu (například změníte zdroj vytápění), ozvěte se dodavateli. Odhadne odpovídající výši záloh tak, aby se přiblížila skutečné spotřebě. 

Jak na to, aby vás už vysoký nedoplatek na energiích nikdy nepřekvapil? Srovnejte si nabídky celé řady dodavatelů energií na RIXO.cz. Na základě vaší spotřeby spočítáme doporučenou výši záloh a zároveň vám najdeme ty nejlepší ceny elektřiny i plynu. Navíc vám u nás nezávazné srovnání zabere jen minutku. Tak do toho!