Přišli jste na to, že vaše životní pojištění je na nic? V nevýhodném životním pojištění nemusíte setrvávat celý život, ale raději si zvolit jiné a lepší. V některých případech ale můžete hodně prodělat. Jak na to, aby vám ze zaplacených peněz alespoň něco zbylo?

Ukončení kapitálového a investičního životního pojištění

Kapitálové a investiční životní pojištění je spíše jakousi variantou “zajištění na stáří” než pravým pojištěním. Jak to funguje? Kapitálové a investiční pojištění obsahuje pojistnou a investiční složku. Znamená to, že vaše vložené prostředky se (více či méně) zhodnocují, a to s určitým investičním horizontem na základě vámi zvolené strategie. 

Pojistná složka těchto produktů zahrnuje pojištění pro případ smrti nebo pojištění na dožití. To znamená, že výplatu od pojišťovny zpravidla dostanete až v roce, kdy dosáhnete 55-65 let věku. V některých případech může být pojištění sjednáno nikoliv podle věku, ale podle let trvání – například na 15 nebo 20 let. Do té doby tedy není možné “jen tak” vybrat uložené prostředky ani výnos, když využíváte daňovou uznatelnost. Pokud máte pojištění už dlouho a chcete jen ušetřit, nemusíte hned sahat po tom nejradikálnějším řešení. Je možné například snížit pojistné na minimum. Už pojištění nechcete vůbec? Podívejte se, jaké se vám nabízí možnosti.

(Skoro) nová smlouva

V případě, že je vaše smlouva ještě čerstvá, ale rozhodli jste se, že to není ta správná cesta, můžete pojištění ukončit jednoduše. Do 30 dní od uzavření od ní můžete odstoupit, případně ji do 2 měsíců vypovědět. Jaký je v tom rozdíl? V případě odstoupení se smlouva ruší od počátku a pojišťovna vám vrátí pojistné. Pokud smlouvu vypovíte, smlouva zanikne až koncem osmidenní výpovědní doby a zaplacené pojistné náleží pojišťovně. 

Ukončení po letech

Pokud chcete smlouvu pojištění ukončit předčasně, ale už vám pojištění nějakou dobu běží, můžete ji vypovědět před jejím výročím. Takovou možnost máte ale máte jen jednou za rok. Výpověď musíte pojišťovně doručit minimálně 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne pojistné období, jinak pojištění zanikne až koncem následujícího pojistného období dohodnutého ve smlouvě. Může to být měsíc, čtvrtletí, pololetí nebo i rok. Nejčastěji je však pojistné období i frekvence placení měsíční.

Podání výpovědi je jednoduché, nemusí vás ale potěšit, že pojišťovna vám vyplatí pouze část celkové částky, kterou jste do pojištění “investovali”. V pojišťovácké terminologii se tomu říká “odkupné” nebo postaru “odbytné”. Kolik to bude ve vašem případě? To naleznete v pojistných podmínkách nebo výročním dopise, který dostáváte od pojišťovny. Obecně ale platí, že čím déle jste byli pojištění, tím více peněz můžete dostat zpět. U smlouvy kapitálového a investičního pojištění pojistné za první 2-3 roky pokrývá především náklady pojišťovny a provizi zprostředkovatele. Pokud ji rušíte “příliš brzy”, nedostanete zpět takřka nic. 

Kromě podání výpovědi existuje i možnost ukončení pojištění dohodou. Vzhledem k tomu, že k dohodě jsou potřeba dvě strany, musíte v takovém případě vyčkat na stanovisko pojišťovny. Ta může, ale nemusí na dohodu přistoupit. 

A co daně?

Ke zvolení tohoto produktu vás kdysi mohlo motivovat, že vám na daních ročně ušetří až 24 000 Kč a navíc vám na něj přispívá zaměstnavatel. Nicméně to, co jste na daních ušetřili, s předčasným ukončením pojištění musíte dodanit jako tzv. “ostatní příjmy” podle zákona o daních z příjmů – a to za posledních 10 let pojištění. Podmínkou daňového odpočtu je totiž trvání pojištění do věku dožití. Stejně tak musíte dodanit i příspěvek zaměstnavatele. Ten se považuje za příjem ze závislé činnosti, tedy pracovněprávního vztahu. S tímto vším se budete muset popasovat v daňovém přiznání. Dodanění se vyhnete jen v případě, že jen převádíte smlouvu k jiné pojišťovně. 

Po ukončení starého pojištění si raději sjednejte výhodnější rizikové životní pojištění, které plní svou pojistnou úlohu výrazně lépe. Pro zhodnocení prostředků zase zvolte spíše klasické investiční nástroje. Nechcete nic nechat náhodě, raději si správně nastavit a sjednat životní pojištění ještě předtím, než uplyne výpovědní doba? I to je možné. Životních pojištění totiž můžete mít hned několik najednou.

Ukončení rizikového životního pojištění

Rizikové životní pojištění je takové pojištění, u kterého není žádná investiční složka. Zahrnuje pouze krytí rizik spojených s vaším zdravím a chrání vás a vaši rodinu před náklady, které mohou být nepříjemným důsledkem nemocí nebo úrazů. 

Nejste se svým rizikovým životním pojištěním spokojení a poohlížíte se po lepším? Nejdříve se zamyslete, jestli by nešlo stávající smlouvu pouze upravit. Jestli ale opravdu chcete životko ukončit, bude to pro vás mnohem jednodušší než v případě investičního nebo kapitálového pojištění. Navíc nebudete muset řešit žádné dodaňování. Je potřeba si ale uvědomit, že pojistné v tomto případě pojišťovna nevrací. 

Jak na to?

Jako pojistník můžete stejně jako u investičního nebo kapitálového pojištění od smlouvy odstoupit (do 30 dnů) nebo ji vypovědět (do 2 měsíců s osmidenní výpovědní dobou). Případně ji také můžete ukončit dohodou. Lhůta pro odstoupení nebo výpověď běží u některých pojišťoven až od vydání potvrzení o uzavření smlouvy (tzv. pojistky). Na zaslání tohoto potvrzení si můžete počkat klidně tři měsíce od sjednání. Zkontrolujte si proto pojistnou smlouvu a pojistné podmínky, abyste termín neprošvihli. Nebo nám ji nahrajte do RIXO.cz. My vás včas na termín upozorníme.

Během pojistné doby je možné pojištění vypovědět ke konci každého pojistného období, respektive do 6 týdnů před jeho uplynutím. Je také možné smlouvu vypovědět do 3 měsíců od oznámení pojistné události. Tuto možnost klienti pojišťoven využívají především v případě, kdy nebyli spokojeni s postupem pojišťovny a (ne)poskytnutím pojistného plnění. 

V jakémkoliv z případů můžete k přípravě výpovědi využít náš online formulář. A rovnou si srovnat skutečně kvalitní a výhodné životní pojištění.