V posledním článku jsme si ukázali, jak funguje životní pojištění. V něm jsme si také vysvětlili, jaké otázky si před sjednáním položit a na co se připravit v rámci zdravotního dotazníku. Dnes se podíváme na dilemata spjatá s nastavením pojistky. Která rizika si (od)pojistit? Co je to klesající a konstantní pojistná částka? A jaké krytí doporučují naši specialisté svým klientům? 

TIP: Před uzavřením pojistné smlouvy koukněte také na našeho průvodce životním pojištěním, který shrnuje sedm základních otázek, jež vás nasměrují.

Jaká rizika by mělo životní pojištění pokrývat

Na základě našich zkušeností doporučujeme v pojistce mít čtyři základní rizika:

1) Smrt

Pojištění rizika smrti vám pomůže zabezpečit rodinu nebo osoby, které jsou na vás finančně závislé. Máte hypotéku, čerpáte úvěr, splácíte leasing? V případě vašeho nečekaného odchodu čelí rodina nejen výpadku příjmu, ale také zadlužení. Na druhou stranu, pokud nikoho neživíte a nemáte velké závazky, nemusíte se pojišťovat na vysokou částku.

2) Invalidita

Část zdravotních problémů vyústí v invaliditu a přiznání invalidního důchodu. Častým omylem bývá představa, že invalidita vzniká nejčastěji z důvodu úrazu. A je to přesně naopak. 95 % invalidit je z důvodu nemoci a jen 5 % z důvodu úrazu. Typickými důvody pro přiznání invalidního důchodu jsou problémy se zády, duševní choroby a rakovina. Dojde k poklesu vaší pracovní schopnosti i příjmů. Smyslem pojištění rizika invalidity je pokrytí vašich výdajů až do důchodového věku. 

Rozlišení stupňů invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti občana. Stupně invalidity přiznává stát, nikoliv pojišťovny. Rozlišujeme následující stupně:

 • První stupeň (např. tenisový loket nebo karpální tunel, pokles pracovní schopnosti o 35 % až 49 %). Vnímáte zdravotní omezení, ale pořád si dokážete nějakou částku vydělat (i když třeba za cenu změny povolání a zkrácení úvazku). Tento stupeň doporučujeme pojistit klientům, co se živí manuální prací. Pokud máte práci administrativního charakteru, do pojistky první stupeň nezahrnujte. 
 • Druhý stupeň (např.  ztráta končetiny, pokles pracovní schopnosti o 50 % až o 69 %). Váš problém vám značně komplikuje život, ale stále si s ním dokážete přivydělat.
 • Třetí stupeň (např. Alzheimer nebo hluchoslepota, pokles pracovní schopnosti o 70 % a více). Vaše postižení vám brání ve výdělečné činnosti. Ta sice často není zcela nemožná (když si představíte administrativního pracovníka s amputovanou nohou), ale generuje vyšší životní náklady.

Spoléhat se na invalidní důchod určitě není dobrý nápad. Pro představu uvádíme data za prosinec 2021, kdy průměrná výše invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně dosahovala v prosinci 2021 hodnoty 13 422 Kč, u II. stupně invalidity 8 942 Kč a u nejnižšího stupně 7 642 Kč. Jistě nám dáte za pravdu, že z těchto částek lze vyžít jen velmi obtížně.

3) Závažné nemoci

Rakovina, infarkt nebo mrtvice, to jsou nejčastější civilizační choroby. V rámci životního pojištění je dobré si sjednat tzv. pojištění závažných nemocí, které obsahuje vždy tyto diagnózy a mnoho dalších nemocí. Pojištění rizika závažných nemocí vám pomůže pokrýt náklady spojené s léčbou onemocnění nebo rehabilitací, případně střednědobý výpadek příjmů. 

4) Trvalé následky úrazu

Toto pojištění vám pomůže v případě, že se vám stane úraz, který  zanechá  trvalé tělesné poškození a ztíží životní situaci. Úrazy je možné pojistit v  různých variantách dle míry poškození a nabídky konkrétní pojišťovny. V případě lehčích úrazů jde např.  o procento poškození těla v rozsahu od 0,001 %, u závažnějších úrazů jde o procento poškození těla v rozsahu od 10 %.

Rizika, která se vyplatí a nevyplatí krýt

Jak jsme zmínili, za klíčová rizika považujeme smrt, invaliditu, závažné nemoci a trvalé následky úrazu. Tato rizika by měla obsahovat každá dobrá životní smlouva. Dá se říci, že jde o rizika, která mají dlouhodobý dopad.

Naproti tomu jsou rizika, která mají krátkodobý dopad, například denní odškodné úrazu. Toto riziko bývá populární z toho pohledu, že klient má pocit, že od pojišťovny “něco dostane”. Jenže jde o poměrně drahé riziko, kdy částku, kterou dostane za den léčení úrazu (např. 500 Kč) zaplatíte i měsíčně pojišťovně na pojistném. Otázka k zamyšlení: jak často se setkáváte s úrazem, který vás pošle do pracovní neschopnosti?

Klesající versus konstantní částka

V životním pojištění je potřeba myslet nejen na správnou volbu rizik, ale také na správnou výši a kombinaci pojistných částek (výši peněz vyplacených od pojišťovny, když se vám něco stane). Rozlišujeme mezi konstantní a klesající pojistnou částkou.

Konstantní pojistná částka

Po celou dobu pojištění byste od pojišťovny dostali stejnou sumu peněz bez ohledu na to, kdy k události dojde. Nastavuje se u těch rizik, kde je potřeba finančního zajištění v čase stále stejná. Konstantní pojistná částka cenu pojištění prodražuje.

Klesající pojistná částka

Když by se vám něco stalo na začátku pojištění, dostanete od pojišťovny více peněz, než kdyby se vám to samé stalo po pár letech trvání pojistky. Potřeba finančního zajištění v některých situacích totiž v čase klesá a tomu odpovídá pravidelné snižování částky. Cena pojistky je pak (ve srovnání s konstantní částkou) levnější a výhodnější.

Tato varianta se využívá většinou pro zajištění finančních závazků, kdy se dlužná částka snižuje v průběhu doby (např. úvěr, hypotéka). Tak, jak splácíte úvěr, se může i pojistná částka v čase snižovat.

Dalším příkladem může být zajištění dětí. Tím, jak děti rostou, mění se potřeba jejich finančního zabezpečení, např. si již začnou samy vydělávat. Je pak logické, že částka, na kterou jste pojištěni, může být v čase nižší.

Zdá se vám to složité? V našem srovnávači životního pojištění (připravených na míru vám) se dozvíte, na jakou výši mít nastavenou konstantní a klesající pojistnou částku.

Na jaké minimální částky se pojistit

Teď, když rozumíme jednotlivým pojmům a rizikům, se můžeme podívat na sérii konkrétních doporučení, které dal dohromady náš tým odborníků na životní pojištění. Pokud se rozhodnete pojistku nastavit a uzavřít s pomocí našeho specialisty, máte jistotu, že vás procesem provede tak, aby smlouva všechna následující doporučení reflektovala.

 • U pojištění smrti doporučujeme kombinaci konstantní a klesající pojistné částky. Konstantní částka by měla odpovídat výši ročních výdajů, aby se rodina nedostala do finančních problémů. Klesající částku doporučujeme nastavit na dvojnásobek ročních výdajů. Jak víme, tato částka klesá každým rokem o 1/n (např. v případě smlouvy na 1 milion Kč uzavřené na 10 let dostanete každý rok o desetinu – tedy 100 000 Kč – méně). Klesající částka vám poskytuje čas pro vyrovnání se s novou životní situací.
 • I v případě pojištění invalidity radíme zvolit plnění konstantní a klesající částkou. Konstantní částka  je finanční injekce, která se pomůže přizpůsobit aktuální životní situací (upravit byt pro bezbariérové používání, zajistit invalidní vozíček atd. Klesající částka dorovná vaše měsíční výdaje až do důchodového věku (čím více máte odpracováno, tím větší je invalidní důchod). Klesající částka se vypočítává tak, aby vám zhruba pokryla rozdíl mezi životními náklady a invalidním důchodem do doby, než začnete pobírat starobní důvod. Samozřejmě zohledňujeme i možnost pracovat alespoň na zkrácený úvazek, zejména u I. a II. stupně invalidity.
 • Na kolik pojistit závažné nemoci? Přibližně na částku ročních výdajů. Částku můžete použít i k rehabilitaci či dorovnání financí, navíc vás podrží po psychické stránce (v případě nemoci totiž přirozeně myslíme na peníze a jejich zajištění). Po jednom roce léčby máte možnost se přehoupnout do invalidity (zejména pokud by již bylo jasné, že se nedokážete plně uzdravit (zvlášť pokud je jasné, že se nedokážete plně uzdravit). Pak je pojistné plnění hrazeno z tohoto rizika.
 • Jak je to u pojištění trvalých následků úrazu? Pro konkretizaci částek dělíme úrazy na lehčí a těžší. Lehčí, které jsou od 0,1% tělesného poškození (pro vaši představu, ztráta koncového článku prstu se hodnotí jako 6% poškození), obvykle pojišťujeme na částku 400 000 Kč. Za těžší úrazy se považují ty s 10% tělesným poškozením (jako je ztráta končetiny v oblasti kyčelního kloubu představující 50% až 60% handicap). U těžších úrazů doporučujeme stanovit pojistnou částku alespoň na 600 000 Kč.

Příklady z praxe pro nastavení životního pojištění

Pořád se vám životko zdá těžce pochopitelné? Podívejte se s námi na životní situace dvou našich klientů a naše doporučení.

První příklad: Helenka, 33 let, single

Helenka pracuje v neziskovce. Její čistý měsíční příjem dělá 30 000 Kč čistého. Svoje měsíční výdaje vyčíslila na 22 000 Kč, takže z platu dokáže pravidelně spořit. Žije v bytě 2+kk, na který si vzala hypotéku. Z té ještě potřebuje splatit zbývajících 2 000 000 Kč.

Helenka nemá partnera, děti ani jiné osoby, které by na ní byli finančně závislé. Jak si má správně nastavit životní pojištění?

Naše doporučení pro Helenku

Helenka si pravidelně spoří, proto pro ní pojištění hospitalizace, denního odškodného za úraz a pracovní neschopnosti nepředstavuje přidanou hodnotu. V případě Helenčina nečekaného skonu nejsou finančně ohroženy další osoby, proto nevidíme smysl ve sjednání pojištění smrti.

Hlavním smyslem životního pojištění pro Helenku je zajištění proti výpadku dlouhodobého příjmu. Doporučujeme se chránit pro případ:

 • invalidity III. stupně částkou 2 350 000 Kč (aby pokryla rozdíl mezi životními náklady a invalidním důchodem) 
 • invalidity II. stupně částkou 1 150 000 Kč (aby pokryla rozdíl mezi životními náklady a invalidním důchodem)
 • závažného onemocnění na částku 250 000 Kč (Helenka utratí měsíčně 22 000 Kč, což v ročním vyjádření zhruba odpovídá pojistné částce)
 • trvalých následků úrazu na částku 1 000 000 Kč (jde o součet částek pro těžký a lehký úraz, tedy 600 a 400 tisíc Kč)

Nabídka pojistek pro Helenku se změněnými limity začíná zhruba na 340 Kč měsíčně.

Druhý příklad: Adam, 39 let, dvě děti

Adam má manželku, dvě roční dvojčata a byt, který koupil za 7 000 000 Kč. Z těch ještě potřebuje splatit 4 000 000 Kč v dalších 20 letech.

Adam pracuje jako OSVČ, nemocenské pojištění si neplatí. Jeho čistý měsíční příjem je 60 000 Kč, utrácí 40 000 Kč. S manželkou mají naspořenou i finanční rezervu ve výši 500 000 Kč.

Adam životní pojištění uzavírá s tím, že chce zajistit svou rodinu pro případ nečekané události a výpadku jeho příjmů.

Naše doporučení pro Adama

Adam má úspory, proto pro něj pojištění hospitalizace, denního odškodného za úraz a pracovní neschopnosti nedává velký smysl.

Vzhledem k Adamově rodině a finančním závazkům doporučujeme se pečlivě chránit pro případ:

 • smrti  částkou 5 000 000 Kč
 • invalidity III. stupně částkou 3 450 000 Kč (aby pokryla rozdíl mezi životními náklady a invalidním důchodem) 
 • invalidity II. stupně částkou 1 550 000 Kč (aby pokryla rozdíl mezi životními náklady a invalidním důchodem) 
 • závažného onemocnění na částku 100 000 Kč
 • trvalých následků úrazu na částku 1 000 000 Kč (jde o součet částek pro těžký a lehký úraz, tedy 600 a 400 tisíc Kč)

Nabídka pojistek pro Adama se změněnými limity začíná zhruba na 1000 Kč měsíčně.