Dětství je plné radosti, objevování a her, ale i nečekaných nehod. Úrazů navíc přibývá s tím, jak děti rostou, a najednou přibývají aktivity jako sportování, tělesná výchova ve škole, kroužky nebo dovádění s kamarády.

Chvíle nepozornosti může mít neblahé následky nejen pro vaše dítě, ale i váš pro rodinný rozpočet, protože finanční zátěž spojená s léčením nebo péčí o zraněné dítě může být větší, než jakou sami zvládnete. 

Proč dětem sjednat úrazové pojištění?

Některým dětským úrazům sice můžete předejít, ani při sebelepší péči ale nemůžete dítě ochránit od všech nástrah života. Naštěstí je tu ale úrazové pojištění, které vám může v těchto situacích výrazně pomoci. Představte si úrazové pojištění jako ochranný deštník. Skládá se z několika složek, které kryjí různá rizika. Mezi ně patří pojištění trvalých následků úrazu, denního odškodného za hospitalizaci a léčení následkem úrazu (nazývané někdy jako “bolestné”) a pojištění smrti úrazem. Pokud k úrazu dojde, pojišťovna vám podle smlouvy vyplatí plnění, které může být využito jakýmkoliv způsobem podle vašich konkrétních potřeb. 

Plnění může pokrýt náklady na léčbu nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění, zajištění rehabilitací nebo nákup kompenzačních pomůcek a zdravotnických potřeb. Z pojistky můžete financovat i potřebné úpravy domácnosti a plnění se bude hodit i v případě, že budete chtít využít služby chůvy, ošetřovatele nebo asistenta. 

Kdy začít přemýšlet o úrazovém pojištění dětí? 

Úrazové pojištění má své výhody v jakémkoliv období dětského vývoje. S pojištěním nemusíte otálet, je možné ho uzavřít už krátce po narození dítěte – nejčastěji od 6. týdne života. Rizika ale na vaše dítko většinou začnou číhat až ke konci kojeneckého věku, kdy začne objevovat okolní svět. Z pohledu dětských lékařů je ale pro děti z hlediska úrazů nejrizikovější školní věk, a to především období 10-15 let věku. Úrazové pojištění se jim bude zkrátka hodit celé dětství.

Úrazové i životní pojištění pro děti můžete uzavřít až do 14-15 let. Hranicí 15 let u většiny pojišťoven končí takzvaný “vstupní věk” pro dětské pojištění. Ať už pro děti sjednáte úrazové pojištění v útlém věku nebo později, pojištění skončí zpravidla až dovršením věku 25 let. Na konec úrazového pojištění je vhodné navázat životním pojištěním.

Jak nastavit dětské úrazové pojištění?

Jednotlivá pojištění jsou pro děti a dospívající finančně výhodná, a při případné pojistné události je důležité zabezpečit dítěti nejlepší možnou péči. Nemusíte se tedy bát, že by úrazové pojištění pro děti bylo příliš finančně náročné, raději se soustřeďte na jednotlivá rizika a jejich krytí. 

Při výběru úrazového pojištění pro děti byste se měli soustředit především na pojištění dlouhodobých dopadů, tedy zejména trvalých následků úrazu. To by mělo sloužit především k zajištění v situaci, kdy úraz zanechá trvalý následek a může ovlivnit celý život. Pojistnou částku tedy nastavte co nejvyšší, minimálně na 1 milion Kč. Léčení a následná péče je zpravidla velmi nákladná, a to i s ohledem na to, že následky vzniknou v nízkém věku.

Dobré úrazové pojištění by mělo obsahovat také progresivní plnění. To znamená, že čím závažnější bude úraz dle oceňovacích tabulek pojišťovny, tím vyšší bude pojistné plnění. Pojistné plnění může být ve výsledku díky progresi výrazně vyšší, a to i několikanásobně. 

Využijte také pojištění hospitalizace, které zpravidla bývá levné a příliš nezasáhne do výše pojistného. Pojištění si sjednejte na částku alespoň 500 Kč za den, abyste si mohli dovolit například zajistit dítěti nadstandardní léčbu nebo se v průběhu pobytu dítěte v nemocnici mohli ubytovat v její blízkosti. Plnění pojišťovna běžně vyplácí už po prvním dni hospitalizace, pokud dojde k propuštění až další den po přijetí. Některé pojišťovny vyplácí plnění nejen za hospitalizaci v nemocnici, ale například i za pobyt v rehabilitačním zařízení.

Pokud by vás i krátkodobý výpadek příjmu kvůli úrazu dítěte finančně poškodil, zajímat vás bude pojištění denního odškodného. Nejčastěji se sjednává kvůli běžným úrazům, které nejsou z dlouhodobého hlediska závažné (zlomeniny, otřes mozku ad.). Pokud můžete během rekonvalescence dítěte například pracovat z domova, nemusíte si toto pojištění sjednávat. 

Stačí krátkodobé úrazové pojištění?

Některé pojišťovny nabízí sjednání krátkodobého úrazového pojištění. Rodiče si ho mohou sjednat například před školou v přírodě, dobrodružnými výlety nebo prázdninovými tábory. Pokud dítě vyráží do zahraničí, úrazové pojištění je možné sjednat rovnou v rámci cestovního pojištění. Mějte ale na paměti, že téměř každý druhý závažný dětský úraz se stane doma. Rozumnější volbou je proto sjednání úrazového pojištění, které bude dítě doprovázet nepřetržitě až do dospělosti.

Jste starostlivý rodič a přemýšlíte, co byste pro zdraví svých dětí ještě mohli udělat? Můžete jim sjednat životní pojištění s komplexním pojistným krytím úrazů i nemocí. Na rozdíl od dospělých však děti většinou trpí spíše úrazy než závažnými onemocněními, a úrazové pojištění je pro ně dostačující. Oproti životku je navíc i výrazně levnější.