Životní pojištění vám nabízí ochranu proti celé řadě rizik včetně invalidity, trvalých následků úrazu i vážných onemocnění. Kdy pojištění nemoci přijde vhod a na co se vlastně vztahuje? S tím vás seznámí právě tento článek.

Pojištění pro případ závažné nemoci je jedním z dílčích pojištění v rizikovém životním pojištění. Sjednat si ho můžete a nemusíte – rozhodně ale nenajdete důvod, proč ho z vašeho životka vynechat. Je totiž dobře známé, že onemocnění stojí za drtivou většinou zdravotních potíží dospělých oproti nešťastným úrazům, kterými trpí především děti. Krátkodobé zdravotní potíže si také můžete pojistit, ale v odlišném pojištění. Pro tento případ se sjednává pojištění pracovní neschopnosti

K čemu slouží pojištění nemoci? 

V České republice můžete využívat výhod veřejného zdravotního pojištění a v případě, že se u vás rozvine nějaká z vážných chorob, ošetření, léčbu a další standardní lékařské služby využíváte bezplatně

Jak se ale popasovat s náklady, které jsou důsledkem vašeho onemocnění a veřejný systém s nimi nepomůže? Kompenzační pomůcky, pokročilá či nadstandardní léčba, rehabilitace a samozřejmě také zvýšené náklady na vedení domácnosti vám může pokrýt dobře nastavené životní pojištění s pojištěním závažných onemocnění

Jak funguje pojištění nemoci? 

Pojištění závažné nemoci pokrývá vyjmenované diagnózy, které naleznete vždy v pojistných podmínkách konkrétní vybrané pojišťovny. Počítejte s tím, že rozsah diagnóz se může výrazně lišit, takže než zajdete sjednat pojištění na pobočku vaší oblíbené pojišťovny, raději si nabídky a rozsahy pojistek srovnejte. 

Důležité je ale také vědět, jak a kdy vám toto pojištění může pomoci. Nárok na plnění vzniká ve chvíli, kdy vám byla nějaká z pojištěných nemocí diagnostikována lékařem a pro prokázání této skutečnosti stačí pojišťovně doložit lékařskou zprávu s bližšími informacemi. Není zde podmínka hospitalizace, pracovní neschopnosti či jiné omezení – zkrátka jakmile vám nějakou závažnou nemoc lékař zjistí, může vám pojišťovna vyplatit částku, kterou jste si určili ve smlouvě. Toto pojištění vás u většiny pojišťoven chrání po celou dobu pojištění, u neurodegenerativních onemocnění však bývá ochrana ukončena dosažením 65 let věku

Jaká závažná onemocnění si můžete pojistit?

Závažná onemocnění se pojišťují společně v jednom dílčím pojištění – nemusíte tedy vybírat, zda se chcete pojistit proti kardiovaskulárním chorobám, rakovinným onemocněním, infekčním nemocem nebo neurologickým rizikům. Některé příklady diagnóz, na které se můžete pojistit, vám zde ale představíme. 

Je potřeba ale počítat s tím, že pojišťovny jednotlivé následky definují specificky a může dojít k tomu, že je požadován významnější dopad do života klienta, než si lidé obvykle představují. To znamená, že například u diagnózy Alzheimerovy nemoci je požadováno i přiznání závislosti na péči určitého stupně. Pokud tato podmínka není splněna, nejde o definici závažného onemocnění, jak ho chápou pojišťovny. 

Rakovina (invazivní nádorová onemocnění)

Strašák, kterého se bojí každý. Druhů nádorů a jimi napadených orgánů je celá řada, a toto široké spektrum pokrývají pojištěním v zásadě i všechny pojišťovny. U rakoviny lze také připojistit raná stádia nádorového bujení tzv. in situ, což znamená, že ještě nedošlo k rozšíření rakovinné tkáně do okolního prostoru a vykazuje obecně vysokou úspěšnost léčení. Myslete na to, že za rakovinu se zde považují maligní (zhoubné) nádory, nikoliv ale benigní (nezhoubné) novotvary. To jsou například v drtivé většině orgánové či kožní cysty, děložní myomy a další útvary.

pojištění nemoci v životním pojištění

Infarkt myokardu 

Srdeční infarkt je jedním z život ohrožujících stavů a nemůže tak být divu, že se objevuje i v krytých diagnózách u pojištění závažných onemocnění. Plnění se nemusí vyplácet jen po tomto známém akutním stavu, ale i po nově objevených změnách srdeční svaloviny při kardiologickém vyšetření. V pojistných podmínkách může být infarkt definován několika podmínkami, které je potřeba splnit. A samozřejmě, netýká se to jiných diagnóz, které se mohou zdát na první pohled podobné, třeba jako je angina pectoris. 

Mrtvice (cévní mozková příhoda)

Neméně vážným stavem je mozková příhoda, která se často ozve jako blesk z čistého nebe. Pro případ mrtvice, která zanechá neurologické následky a dojde k ní prasknutím cévy nebo jejím ucpáním, se také lze pojistit. Pozor, nepočítají se sem stavy podobné CMP, jako příhody vzniklé kvůli nedostatku kyslíku, infekci nebo zánětu. Ty totiž mohou být obsaženy v jiných diagnózách. 

Jaké další nemoci a zdravotní události se pojišťují?

Kardiovaskulární choroby a výkony: Kardiomyopatie, plicní hypertenze, operace bypass, aorty, náhrada srdečních chlopní.

Nemoci vnitřních orgánů: selhání ledvin, nezbytná transplantace orgánů, plicní (např CHOPN) a jaterní onemocnění /např. cirhóza) v konečném stadiu, selhání jater, závažné popáleniny, těžký úraz hlavy s trvalým poškozením mozku, lupus.

Neurologické choroby a stavy: Trvalé ochrnutí končetiny, benigní nádory mozku, prionové onemocnění mozku, roztroušená skleróza, mozková encefalitida či meningitida s trvalým poškozením nervové činnosti, kóma, progresivní nervosvalová onemocnění (např. ALS), Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Onemocnění smyslových orgánů: Trvalé, nevratné a oboustranné ztráty sluchu a zraku, ztráta řeči.

Mezi pojišťovaná onemocnění může patřit řada dalších infekčních, hematologických nebo jiných chorob a stavů. Myslete však na to, že duševní nemoci (bez prokazatelné neurologické příčiny), vrozená či geneticky podmíněná onemocnění a jejich progrese jsou z krytí zpravidla vyloučená

Na co dát pozor, než si pojištění nemoci sjednáte?

  • Pojištění závažných onemocnění se narozdíl od úrazových rizik vždy sjednává s určitou čekací dobou, nejčastěji 2-3 měsíce od uzavření smlouvy s pojišťovnou. To znamená, že stanovení diagnózy musí nastat až po čekací době, aby vám pojišťovna mohla vyplatit plnění. V opačném případě vám pojišťovna bohužel nepomůže. Proto je také doporučováno sjednat životní pojištění dříve, než vás začne skutečně něco trápit.  
  • Pokud už máte nějakou závažnější nemoc za sebou, může mít pojištění omezené krytí oproti obecným pojistným podmínkám. Předešlé diagnózy totiž budou s velkou pravděpodobností vyloučené z krytí ve smlouvě. Jde pak o tzv. individuální výluku, která je výsledkem vyhodnocení zdravotního dotazníku a oceňování zdravotního stavu.  
  • Pojištění nevybírejte jen podle počtu pojištěných nemocí, ale také dejte pozor na to, zda je umožněno opakované plnění, případně zda toto pojištění po jedné pojistné události zaniká. Samozřejmě je výhodnější sjednat si pojištění s opakovaným plněním. 
  • Čím dříve si pojištění závažných onemocnění sjednáte, tím levnější bude. Ostatně to platí o životním pojištění jako celku. S věkem a přibývajícími potížemi totiž stoupá i riziko propuknutí některé z vážných nemocí a za zvýšené riziko si pochopitelně připlatíte. Tak si výhodné životko, které vám bude krýt záda v jakékoliv situaci, raději najděte co nejdříve!