Nemocenské pojištění je jedním z veřejných pojištění, které má každý zaměstnanec i někteří živnostníci. Kdy se na něj můžete spolehnout a kdy vám dávky nemocenského nepomohou? V situacích, na které nemocenské pojištění nemyslí, vás podrží pojištění pracovní neschopnosti ve vašem životku. 

Neschopenku na týden nebo dva už měl v životě alespoň jednou takřka každý. Pokud jste ale v pracovní neschopnosti strávili měsíc nebo déle, dobře víte, že nemocenské pojištění nepočítá s každou situací, která může nastat. Vyplatí se spoléhat raději na životní pojištění? Pojďme se podívat, kdy vám které z nich pomůže. 

Co je nemocenské pojištění a jak funguje? 

Nemocenské pojištění je podobně jako důchodové pojištění veřejným pojištěním, ke kterému jsou povinně přihlášeni zaměstnanci (s pracovní smlovou a při splnění určitých podmínek i DPČ a DPP), za které platby pojistného platí vždy zaměstnavatel. 

K nemocenskému pojištění se ale mohou přihlásit i OSVČ, pro živnostníky však účast na tomto pojištění není povinná jako u zaměstnanců. Pojištění slouží k výplatě dávek v případě pracovní neschopnosti, a to ať už z důvodu nemoci nebo úrazu. A ačkoliv těhotenství ani mateřství není nemoc, i peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena na základě účasti na nemocenském pojištění. 

Dávky, jejichž výše se řídí platbami pojistného na základě hrubého výdělku, se vyplácí od 15. dne pracovní neschopnosti. Do té doby částečnou náhradu mzdy vyplácí váš zaměstnavatel. Myslete ovšem na to, že dávky se vyplácí do jednoho měsíce po zaslání všech podkladů ČSSZ. Ihned v 15. den tedy od úřadů nedostanete nic.

Vzhledem k tomu, že od zaměstnavatele a následně od státu dostanete jen 60 % vašeho denního výdělku (při delší neschopnosti než 30 dnů 66 % a od 61. dne PN 72 %), nemusí vám tyto dávky stačit na úhradu všech rodinných výdajů. To může činit potíže především ve chvíli, kdy netrpíte jen obyčejnou virózou a vaše neschopenka se protáhne na týdny až měsíce

Co je pojištění pracovní neschopnosti v životním pojištění a jak funguje?

Životní pojištění se skládá z několika dílčích pojištění, která pokrývají rizika úmrtí, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu i krátkodobých zdravotních potíží, mezi které patří právě pracovní neschopnost. Pomůže vám stejně jako nemocenské pojištění v případě nemoci nebo úrazu. Sjednat si ho může jak zaměstnanec, tak i OSVČ. Zpravidla se sjednává u osob, které by při krátkodobém výpadku příjmu nedokázaly pokrýt své běžné výdaje z vlastní finanční rezervy. Kvalitní životní pojištění se vám ale rozhodně neztratí v jakékoliv situaci.

Plnění z pojištění pracovní neschopnosti se vyplácí formou denních dávek, je ovšem na vás, jakou výši denních dávek si nastavíte. Do výše dávky 500 Kč denně ani zpravidla u pojišťoven nebudete muset dokládat příjem, což je vhodné řešení například pro OSVČ využívající paušální daň. Dále si můžete vybrat, od jakého dne pracovní neschopnosti chcete dávky vyplácet. Nejčastěji jde o 15. nebo 29. den pracovní neschopnosti, pojišťovny ale nabízí i variantu vyplácení dávek zpětně od 1. dne. To znamená, že pokud vaše pracovní neschopnost přesáhne 15 či 29 dní, pojišťovna vám vyplatí i dávky za předchozí dny strávené léčením. 

Nemocenské pojištění a pracovní neschopnost

Co musíte vědět o pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti má řadu výhod, ale samozřejmě i nevýhody. Pojistné u tohoto rizika se totiž může pohybovat v řádu nižších stovek měsíčně a dokáže tak životko pěkně prodražit. Pokud ale víte, že nemocenské vám rodinné finance nezachrání, nebo jako OSVČ dobrovolné nemocenské pojištění nemáte, pojištění pracovní neschopnosti může sloužit jako vaše záchranná síť. 

Při žádosti o plnění z pojištění pracovní neschopnosti vás také mohou “dohnat” výluky v pojistných podmínkách. Na pročtení výluk před sjednáním životního pojištění rozhodně nezapomeňte. Mohlo by vás totiž překvapit, že například pracovní neschopnost z důvodu duševní nemoci a psychických obtíží nebo výhřezu meziobratlové ploténky či jiné dorzopatie, tedy laicky řečeno problémů se zády je v pojistných podmínkách vyloučená z nároků na plnění. U některých pojišťoven mohou být vyloučené i zdravotní problémy související s těhotenstvím. Zejména pak v případě, že se jedná o pracovní neschopnost kvůli rizikovému těhotenství.

Jak se liší nemocenské pojištění a pojištění pracovní neschopnosti? 

Nemocenské pojištění a pojištění pracovní neschopnosti má společný účel a podobný mechanismus výplaty dávek, ale tady podobnosti končí. Čím jsou tyto pojištění odlišná? Ukážeme si to hezky přehledně v tabulce. 

Nemocenské pojištěníPojištění pracovní neschopnosti
Kým je poskytováno pojištění?Stát (veřejné pojištění)Soukromá pojišťovna 
Kdo je pojištěný?Každý zaměstnanec, případně dobrovolně OSVČPouze dobrovolně pojištěná osoba v rámci ŽP nebo pojištění osob
Kdo platí pojistné?Zaměstnavatel nebo dobrovolně sám OSVČOsoba, která pojištění sjednala
Kdy vzniká nárok na čerpání dávky?Kdykoliv po vstupu do nemocenského pojištění kromě OSVČ (alespoň 3 měsíce účasti)Po čekací době (zpravidla 3 měsíce od počátku pojištění)  
Kdy se v případě konkrétní pracovní neschopnosti vyplácí dávky?Od 15. dne do skončení pracovní neschopnostiPodle sjednaného nastavení od 15. dne, 29. dne nebo 60. dne (možné i zpětně)
Jaká je výše dávek?Individuální na základě plateb nemocenského pojištění, s delší pracovní neschopností se dávka zvyšujeIndividuální na základě příjmů a sjednané výše dávek, s delší pracovní neschopností zůstává dávka stejná
V jakých případech je možné čerpat dávky?Při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazuPři pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu vyjma vyloučených diagnóz

Pojištění pracovní neschopnosti v životním pojištění může v nouzi “bodnout”. V životním pojištění ale nezapomeňte zejména na dlouhodobá rizika, jako je pojištění pro případ smrti, invalidity, závažných onemocnění a trvalých následků úrazu. Takové události totiž mohou rodinný rozpočet zasáhnout ještě mnohem hůř.  

A kam se obrátit, když si chcete životko sjednat? Nejprve si ho srovnejte a najděte to nejlepší životní pojištění na RIXO.cz. Stačí vám na to jen dvě minuty a už si můžete prohlížet, jaké nabídky si pojišťovny připravily právě pro vás.