V roce 2022 evidovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 36 tisíc hlášených pracovních úrazů. Ty často ústily v pracovní neschopnost, která v průměru trvala úctyhodných 58 dní, ukazují data. Nejrizikovější skupinou jsou lidé pracující v průmyslu a ve výrobě, ale nehody se nevyhýbají ani kancelářím nebo řidičům. Víte, na co máte v případě pracovního úrazu nárok?

Česká legislativa (zákoník práce) definuje pracovní úraz jako nehodu, která postihla zaměstnance při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s výkonem práce. Pracovní úraz může zahrnovat fyzickou újmu nebo úmrtí.

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz, má v zákoně zakotvená práva na kompenzaci. Pojďme se na stupně závažnosti úrazů a jejich náhrady podívat detailněji. 

1. Bolestné

Základní náhrada, kterou může vymáhat obyčejně každý, kdo utrpěl pracovní úraz. Jeho smyslem je odčinit váš fyzický nebo psychický diskomfort.

Každému pracovnímu úrazu lze přiřadit tabulkový počet bodů podle tzv. bodového hodnocení úrazu. Finanční ekvivalent jednoho bodu se v čase mění, ale v roce 2023 je stanoven na 393,06 Kč. 

Jaké bodové a finanční ohodnocení u úrazů v práci čekat? 

 • ztráta předního zubu v přední části chrupu (20 bodů): 7 861 Kč
 • vymknutí ramenního kloubu (50 bodů): 19 653 Kč
 • poranění zrakového nervu (150 bodů): 58 959 Kč

O bolestné zažádáte po prvním lékařském ošetření po pracovním úrazu. Standardně žádost probíhá v těchto krocích:

 1. Bez zbytečného odkladu nahlásíte pracovní úraz svému zaměstnavateli. Ten vám dá formulář na odškodnění bolestného od pojišťovny.
 2. Váš ošetřující lékař formulář vyplní. Vy ho předáte svému zaměstnavateli nebo ho zašlete přímo pojišťovně, u které má váš zaměstnavatel pojištění.
 3. Obdržíte odškodnění bolestného.

U výpočtu bolestného si dejte pozor na opomenutí některého ze zranění a nepřičtení bodů za vykonané operační zákroky.

2. Náhrada za ztížení společenského uplatnění

Vyšší stupeň odškodnění pracovního úrazu představuje tzv. náhrada za ztížení společenského uplatnění. O odškodnění ztížení společenského uplatnění můžete žádat až jeden rok po tom, co pracovní úraz utrpíte, pokud přetrvávají trvalé následky.

Stejně jako u bolestného, i tady se náhrada opírá o bodové hodnocení úrazu.

 • poškození svalů na nedominantní ruce (400 bodů): 157 224 Kč
 • poškození loketního nervu na dominantní ruce (700 bodů): 275 142 Kč
 • lehká anemie s mírnými klinickými projevy (1200 bodů): 471 672 Kč

3. Náhrada ztráty na výdělku

Nastoupili jste v důsledku zranění na pracovní neschopnost? Pak máte nárok na náhradu ztráty na výdělku po celou dobu jejího trvání, dokud se nebudete moct vrátit do práce. Pokud by vás pak úraz omezoval a vy se v jeho důsledku dostali na hůře placenou pozici, musí vám zaměstnavatel dorovnat rozdíl mezi dřívějším a novým příjmem.

4. Náhrada účelně vynaložených nákladů

Pokud vaše léčba generuje nějaké náklady, máte nárok na jejich náhradu. Typicky jde o poplatky za léky, cesty do nemocnice nebo speciální zdravotní pomůcky.

5. Náhrada za věcnou škodu

Poškodili jste si během nehody oděv, hodinky nebo mobil? I s tím se můžete obrátit na zaměstnavatele.

Kdy na odškodné za pracovní úraz nárok nemáte?

Do kategorie pracovního úrazu ovšem nespadají patálie, které:

 • se vám stanou mimo pracovní dobu nebo pracoviště (pokud vás po cestě kousne pes, nejde o pracovní úraz)
 • nesouvisí přímo se zaměstnáním (infarkt v pracovní době není pracovní úraz)
 • si způsobíte u aktivit, které nesouvisí s vaší pracovní náplní nebo u nich porušujete bezpečnostní pokyny
 • si přivodíte úmyslně nebo pod vlivem návykových látek
 • se stanou osobám pracujícím na IČO, pokud nemají speciální připojištění

Jaký je správný postup při pracovním úrazu

 1. Zdokumentujte okolnosti vzniku úrazu,, fotografiemi či zajištěním svědků (k těm mohou patřit i zdravotníci, pokud byl jejich zásah potřeba).
 2. Pohlídejte si sepsání záznamu o pracovním úrazu podepsaný zaměstnavatelem.
 3. Navštivte lékaře, který vám vystaví posudek s bodovým hodnocením úrazu.
 4. Doložte všechny dokumenty (bodové hodnocení, účtenky, lékařské zprávy apod.) a požádejte zaměstnavatele o vyplacení odškodnění.
 5. Pokud váš zaměsntavatel nechce váš nárok uznat, obraťte se na odborníky z řad právníků.

Co když se vám stal úraz mimo zaměstnání, ale v pracovní době?

V takovém případě bude záležet na detailech vašeho konkrétního případu.

Úraz se dá klasifikovat jako pracovní, pokud vás smůla dožene:

 • na služební cestě v autě, meziměstském autobusu, vlaku nebo jiném dopravním prostředku. To se nevztahuje např. na cestu na nádraží v rámci vašeho města.
 • na home officu. Pořád platí podmínka přímé souvislosti s výkonem práce, takže pokud si jako účetní spálíte ruku u pečení bábovky, o náhradu nežádejte.
 • na teambuildingu. Za předpokladu, že šlo o akci organizovanou zaměstnavatelem, ne pivo s kolegy po práci.
 • na pochůzce, která byla součástí vaší práce (třeba nesete dopisy na poštu).

Zranili jste se cestou na oběd (mimo závodní kantýnu) nebo u doktora (ke kterému vás neposlal zaměstnavatel)?  Takový úraz nálepku “pracovní” určitě nedostane.