Kupujete nebo prodáváte auto. Převzít nebo předat klíčky, potřást si rukou a radovat se, že máte konečně vystaráno. Euforii v cílové rovince umí zkazit jen drobná, ale zásadní formalita: přepis vozidla. Jaké dokumenty k němu potřebujete? Kolik to stojí? Jak dlouho to trvá? Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace.

Jaké dokumenty jsou potřeba při přepisu vozidla?

Chystáte se na přepis ojetého vozidla? Máme pro vás checklist dokumentů, bez kterých se neobejdete.

  • osobní doklady smluvních stran (občanské průkazy)
  • velký technický průkaz (od roku 2024 bude zrušený)
  • malý technický průkaz
  • platná zelená karta
  • vyplněná žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
  • doklad o získání vozidla (kupní nebo leasingová smlouva, faktura, rozhodnutí o dědictví apod.)
  • protokol o evidenční kontrole (neplatí u nových vozidel)
  • potvrzení o úhradě správního poplatku (v případě některých vozidel o úhradě ekologické daně)
  • živnostenský list nebo koncesní listina (v případě firem notářsky ověřený výpis z obchodního rejstříku), pokud přepis řešíte v roli podnikatele

Kdy je potřeba plná moc k přepisu vozidla?

Pokud kupující nebo prodávající nemůže přijít na příslušný registr k provedení přepisu vozidla, nepohnete se bez plné moci. Plnou moc k přepisu vozidla může prodávající udělit kupujícímu, nebo naopak. Plnou mocí lze také pověřit také třetí osobu, která přepis z vaší strany vyřídí za vás. Nezapomeňte na úřední ověření podpisu.

Kolik stojí přepis vozidla?

Správní poplatek za přepis osobního auta stojí 800 Kč. V případě jiných motorových aut cena roste s počtem kol. Poplatek se netýká držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P. Mimo správního poplatku také zaplatíte 400 Kč za evidenční kontrolu. Počítejte tedy minimálně s částkou 1200 Kč (další drobné poplatky vás čekají např. u ověření podpisu na plné moci u Czech POINT).

U některých vozidel se můžete setkat také s ekologickou daní. Jde sice o jednorázový výdaj, ale může se vyšplhat až na 10 000 Kč. Dejte si pozor hlavně na starší auta (do roku výroby 1992). Ekologická daň by pak mohla být vyšší než samotná cena vozidla.

Základní orientaci nabízí rok výroby vozidla.

NormaRok výrobyEkologická daň
EURO 01992 (a starší)10 000 Kč
EURO 11993–19965 000 Kč
EURO 21997–19993000 Kč
EURO 32000 (a mladší)0 Kč

Nejste si jistí, jakou emisní normu plní vaše auto? Odpověď najdete ve velkém technickém průkazu a v kolonce “emise”. Je kolonka prázdná nebo v průkazu chybí úplně? Kupce vašeho auta čeká nejvyšší možná sazba.

Další místo, kde odpověď najdete, je rám dveří osobního auta. Pokud řešíte kamion nebo autobus, nápovědu na rámu nehledejte – motor a rám se u větších aut často vyrábí odděleně.

Kdo platí přepis vozidla?

Poplatek platí strana, která pošle žádost o přepis vozu správnímu úřadu. Typicky jde o prodávajícího, pokud jste se smluvně nedohodli na opačné variantě. 

Kdo přepisuje vozidlo při jeho prodeji?

Přepis auta na nového majitele zajišťuje prodávající, pokud ve smlouvě nemáte uvedený opak. Na to si v roli prodávajícího skutečně dejte pozor a převod aktivně řešte. Pokud ho nezařídí kupující, jeho pokuty za prohřešky na silnici budou chodit vám coby vlastníkovi.

Jaká je lhůta pro přepis vozidla od podpisu kupní smlouvy?

Dejte si pozor na lhůtu 10 dní, která začíná běžet koupí (prodejem) vozu. Za její nedodržení vám hrozí pokuta až 50 000 Kč. Pokud jste v roli prodávajícího, neudělujte kupujícímu plnou moc k převodu bez zajištění dalších kroků. Případná pokuta by do klína spadla vám.

Jak dlouho trvá, než je přepis vozidla platný?

Přepis je hotový v řádu minut. Pokud se vám povedlo doručit všechny potřebné dokumenty, o kterých mluvíme výše.

Je možné přepsat vozidlo bez povinného ručení?

Každé vozidlo provozované na veřejné komunikaci musí mít sjednané pojištění odpovědnosti. Bez sjednaného povinného ručení úřad vozidlo nepřepíše. Pokud jste prodávající, musíte ukončit své pojištění a poslat výpověď. Tu si snadno vytvoříte v našem generátoru výpovědi pro pojišťovnu, aniž byste museli cokoliv tisknout. Výpověď podepíšete pomocí myši nebo touchpadu a PDF je hotové.

Hledáte nejlevnější povinné ručení? Nechte si nabídky srovnat u nás na rixo.cz. Stačí znát RZ vozidla. Srovnávací nabídku dostanete během pár vteřin. 

Časté otázky k přepisu vozidla

Kde je možné přepsat vozidlo?

Vybírat můžete ze všech úřadů s rozšířenou působností. Jejich seznam včetně adres najdete na Portálu územních samospráv. 

Je možné přepsat vozidlo bez kupní smlouvy?

Ano, plná moc dokáže nahradit kupní smlouvu. Přesto doporučujeme mít kupní smlouvu uzavřít písemně.

Je možné přepsat vozidlo bez evidenční kontroly?

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou 1. prosince 2022 schválil Senát, prodlužuje platnost evidenční kontroly aut ze 30 dnů na jeden rok. Neruší ji ovšem úplně. 

Upozornění: článek obsahuje ukázky dokumentů užitečných pro přepis vozidla. Nejedná se o právní rady a firma RIXO a.s. za ně nenese zodpovědnost.