Praskla vám hadička u vodovodní baterie a vytopili jste sousedy. Vaše dítě v obchodě s elektronikou shodilo vystavený televizor. V zaměstnání jste se uťukli při zadávání zákazníkova požadavku do výroby a vaše firma vyrobila 150 kusů místo poptávaných 15. Jednoduše: způsobili jste někomu škodu a on po vás teď žádá její kompenzaci. Pro chvíle, kdy se vám smůla lepí na paty, je tu pojištění odpovědnosti. A na to se dnes podíváme podrobněji.

Co je to pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti vás chrání před škodou na majetku nebo zdraví, které neúmyslně způsobíte třetí straně. Podle toho, v jakém vztahu jste vy a poškozená strana, se pak pojištění odpovědnosti rozděluje na další druhy (pojištění odpovědnosti občana / zaměstnance při výkonu povolání / podnikatele atd.). 

Jak pojištění funguje

Podle občanského zákoníku odpovídáte za výše zmíněná neštěstí. Částky, které po vás může poškozený vymáhat, mají sice svůj strop, ale jeho výše vás rozhodně neuklidní.

Umíte si například tipnout, kolik peněz po vás může chtít pozůstalý v případě neúmyslného zabití autem? Cenu ztráty lidského života Nejvyšší soud ČR vyčíslil na více než 10,5 milionu korun. To je cifra, na kterou občan s průměrnou mzdou vydělává zhruba 22 let.

Náš škarohlídský scénář vás nemá vystrašit, ale přesvědčit o tom, že si pojištění odpovědnosti rozhodně zaslouží vaši pozornost.

Co vše se z pojištění odpovědnosti hradí

Pojištění odpovědností hradí újmu:

  • na zdraví člověka (bolestné, ztížení společenského uplatnění duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
  • na věci nemovité i movité (poškození, znehodnocení, zničení, ztráta, finanční škody)
  • na živém zvířeti (usmrcení, ztráta, zranění zvířete, finanční škody)

Pojišťovna za vás škodu zaplatí až do výše limitu, který máte ve smlouvě. Pokud dojde i k soudnímu řízení s poškozenou stranou, pojistka může zaplatit i některé z nákladů s ním spjatých (právní služby apod.).

Proč a kdo by si měl sjednat pojištění odpovědnosti

S trochu nadsázky lze říct, že pojištění odpovědnosti je vhodné pro každého z nás. Většina z nás v životě vystupuje v různých životních rolích, jež přináší řadu nepředvídatelných situací.

Občané aneb pojistka na blbost

Nejčastěji uzavírané pojištění odpovědnosti. Skvělá zpráva je, že pojištění se vztahuje nejen na nehody způsobené přímo vámi, ale i na patálie zaviněné členy vaší domácnosti (včetně dětí) nebo “vaším majetkem” (byty, domy, někdy i zvířata). Někoho vytopíte, neúmyslně rozbijete nebo poškodíte vybavení pronajatého bytu, něco shodíte… pro tyto případy je tu pojistka na blbost.

Příklad srovnání nabídek pojištění občanské odpovědnosti, které dostanete u nás na rixo.cz

Příklad srovnání nabídek pojištění občanské odpovědnosti, které dostanete u nás na rixo.cz

Jaký limit pojistného plnění volit? My doporučujeme alespoň 5 milionů Kč. Při takové částce můžete očekávat, že pojištění bude stát kolem tisícovky ročně. To je příznivá cena za klidný spánek, nemyslíte?

Vždy si před sjednáním pojistky ověřte rozsah krytí a výluky z něj, kvůli kterým pak pojistné plnění pojišťovna nevyplatí. Máte pojištěné i škody způsobené zvířaty? Jsou pojištěné i lyže, které jste si půjčili v půjčovně na svahu? Existuje nějaký věkový limit pro vaše potomky, po jehož dosažení už se na ně vaší pojistky na blbost už nevztahuje? Pokud si pojištění srovnáte u nás, na vše vám ochotně odpoví naši specialisté.

Co pojistka na blbost nikdy nekryje?

Pojištění odpovědnosti občana vás nezachrání v případě škod:

  • které si způsobíte navzájem s jiným členem domácnosti
  • způsobených úmyslně nebo z hrubé nedbalosti
  • způsobených mimo území ČR nebo Evropy.
  • vzniklých pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek

Zaměstnanci

Pozor si dejte na častý omyl pojištěnců, kteří se spoléhají na pojistku na blbost i v práci. Pojištění odpovědnosti občanu nezahrnuje škodu, kterou způsobíte svému zaměstnavateli (třeba rozbijete drahý výrobní stroj nebo polijete svůj pracovní notebook). Ten po vás pak může požadovat náhradu až do 4,5násobku vaší průměrné měsíční mzdy.

Takové katastrofy pokrývá (při)pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (také známé pod zkratkou “zamzam”).

Příklad srovnání nabídek pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, které dostanete u nás na rixo.cz Ilustrační srovnání zachycuje situaci, kdy zaměstnanec neobsluhuje motorová vozidla zaměstnavatele a pracuje v Česku. Průměrná hrubá mzda zaměstnance činí 40 000 Kč.

TIP: Jako první na trhu online srovnávačů sjednáváme online také pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavatele. Vyzkoušejte to!

Podnikatelé

Jste OSVČ? Pak nepotřebujete “zamzamku”, ale pojištění odpovědnosti podnikatele. Některá povolání si toto pojištění musí sjednat ze zákona. Patříte-li k lékařům, advokátům, notářům, architektům a dalším skupinám,  neříkáme vám nic nového. 

Příklady z praxe, kdy pojištění odpovědnosti pomohlo

Vášnivý cyklista

Patříte k pejskařům a užíváte si procházku zalitou sluncem. Do chvíle, než se váš čtyřnohý miláček chvilkově zblázní a vběhne pod kola cyklistovi v pruhu vyhrazeném právě kolům. Ten v zoufalé snaze neohrozit pejska strhne řídítka a letí přes řídítka. 

Pokud máte sjednané pojištění občanské odpovědnosti, můžete se o něj s klidem opřít. Vaše pojišťovna vzniklou škodu nahradí.

Nezkrotná ještěrka

Nastoupili jste na pozici skladníka v novém zaměstnání. Práce vám po všech stránkách vyhovuje. O to větší horko vás polije ve chvíli, kdy ještěrkou vrazíte do regálu a poškodíte zboží v hodnotě 80 000 Kč.

Naštěstí jste si včas sjednali pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.