Oficiální název zelené karty je Mezinárodní automobilová pojišťovací karta. Jako řidič máte povinnost ji neustále vozit v autě a v případě silniční kontroly ji ukázat, deklaruje totiž platnost povinného ručení. Od 1. července 2020 může být tato karta vydána na bílém podkladu, ne zeleném. Shodly se na tom státy Evropského hospodářského prostoru a další země, kde platí povinné ručení. Pro platnost v České republice ji stačí mít uloženou jen v mobilu či v mobilní aplikaci pojišťovny, do zahraničí si ale raději berte i tištěnou variantu.

Jaký je význam zelené karty?

Zelená karta je mezinárodním osvědčením, které potvrzuje platnost povinného ručení konkrétního vozidla. Jedná se o jediný uznávaný doklad o uzavřeném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a řídí se zákonem č.168/1999 Sb. V případě, že řidič není schopen zelenou kartu při silniční kontrole předložit, hrozí mu bloková pokuta.

„Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky.“

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla


Jaké údaje jsou uvedené na zelené kartě?

Na zelené kartě musí být uvedeny údaje o vozidle, které jsou v souladu s jeho skutečným stavem. V případě, že by došlo k nějakým úpravám (např. ke změně registrační značky), je vždy nutné informovat vaši pojišťovnu. Ta vám posléze vystaví novou zelenou kartu s aktuálními údaji o vozidle.

Jaké jsou tedy údaje uvedené na zelené kartě?

  • údaje o vozidle,
  • územní platnost,
  • datum platnosti zelené karty,
  • informace o asistenční službě.


Jaká je platnost zelené karty?

Zelená karta je platná po dobu jednoho roku, na který máte sjednáno povinné ručení.


Kde všude zelená karta platí?

Země, ve kterých vám zelená karta platí, jsou na ní vždy uvedeny. Patří sem státy Evropského hospodářského prostoru a státy ze seznamu Ministerstva financí. S některými dalšími státy pak Česká kancelář pojistitelů uzavřela tzv. dohodu k Interním pravidlům. Díky té se každá pojišťovna může rozhodnout, jestli její povinné ručení k vašemu vozu bude na území těchto států platit. K těmto zemím patří Ázerbajdžán, Bělorusko, Írán, Moldavsko, Maroko, Rusko a Tunisko. Každá pojišťovna může mít seznam zemí mírně odlišný.


Karta platí, ale jen na části území?

Může se stát, že zelená karta platí jen na určité části území. Například v Ázerbajdžánu vám karta platí v celé zemi, až na Náhorní Karabach, který oficiálně spadá pod správu Arménie, i když geograficky součástí Ázerbajdžánu je. Další takovou výjimkou je Kypr, kde vám povinné ručení platí jen v uvedených zeměpisných částech. Severní Kypr totiž už pod zelenou kartu nespadá. A v Srbsku vám na území Kosova neplatí žádná zelená karta. V takovém případě si musíte sjednat tzv. hraniční pojištění.


Kde můžete zelenou kartu získat?

Zelenou kartu vám vydá pojišťovna, anebo portál, přes který jste si ji sjednali.Dříve byla poskytována v papírově formě, dnes je obvykle zasílaná elektronicky a následně tištěná.


Proč od pojišťovny dostanu originál a duplikát zelené karty?

Duplikát zelené karty vám přijde vhod v zahraničí, kde po způsobení dopravní nehody musíte kartu odevzdat tamní policii. V případě, že byste u sebe měli jen originál, neměli byste s sebou dokument při cestě domů.


Co dělat, když se zelená karta ztratí?

V případě, že zelenou kartu ztratíte, stačí pojišťovnu požádat o zaslání nové. Nicméně jelikož už není nutné mít u karty zelený podklad, je nejjednodušší si jí doma nebo v práci vytisknout.


Je možné si zelenou kartu vytisknout na své tiskárně?

Česká republika jde vstříc digitalizaci. Zelenou kartu nemusíte mít fyzicky u sebe, ale stačí, když ji máte v mobilu. Některé pojišťovny totiž nabízejí stažení nebo zobrazení zelené karty v jejich mobilní aplikaci. Dovoluje to výňatek z pravomocného rozhodnutí Ministerstva financí. V takovém případě však karta platí jen na území ČR, do zahraničí byste bez tištěné vyjíždět neměli. „Na zavedení automatizované elektronické kontroly pojištění už státy Evropské unie pracují, měli bychom se tedy dočkat toho, že v budoucnosti nebudou zelené karty potřeba vůbec,“ říká Martin Ždímal, technický a produktový ředitel srovnávače RIXO.cz.