Odchodem do důchodu život nekončí. Naopak! Dlouhé desítky let si můžete užívat zaslouženého odpočinku a věnovat se koníčkům, které jste kvůli práci či dětem dříve odkládali. Ale co když zdraví už neslouží a důchod nestačí? Odpovědí může být životní pojištění pro seniory. 

Životní pojištění si běžně sjednávají lidé v produktivním věku, aby zajistili sebe, svou rodinu nebo třeba finanční závazky pro případ nemoci či úrazu. Zdravotní komplikace, která ohrozí finanční stabilitu domácnosti, se může vyskytnout kdykoliv. Není ale překvapením, že v pokročilém věku se začínají potíže se zdravím množit či zhoršovat. Životní úspory nebo starobní důchod ale pak nemusí být dostačující. Právě proto je tu životní pojištění pro seniory. 

O životním pojištění pro seniory

Životní pojištění má vždy definovaný tzv. vstupní a výstupní věk (v jakém věku pojištění můžete sjednat a kdy pojištění skončí). Vstupním věkem v životním pojištění dospělých je standardně věk v rozmezí 18-65 let, ale čím dál častěji se můžete setkat i s vstupním věkem až do 75 let. Pokud už máte 75. narozeniny za sebou, životní pojištění už si nejspíše vůbec nesjednáte. 

Výstupní věk naopak říká, kdy vám pojištění zanikne – a to záleží především na vás. Skončit může třeba v 65, 70, 75 nebo dokonce 80 letech. Srovnat a sjednat si ho můžete na RIXO.cz. 

Mějte na paměti fakt, že životní pojištění do 80 let je poměrně novou variantou v nabídce pojišťoven a možnosti výběru tudíž mohou být omezené. Překvapení může nastat ale i u jednotlivých rizik, výluk nebo třeba ceny. Je sjednání životního pojištění ve vyšším věku dobrá volba? Podíváme se na to do detailu.

Plusy a mínusy životního pojištění pro seniory

S životním pojištěním je to jako se vším jiným: má mnoho výhod, ale také nějaké nevýhody. Mezi hlavní důvody, proč si senioři chtějí životní pojištění sjednat, patří zajištění manžela či partnera, možnost zaplatit si v případě potřeby pečovatelské služby nebo například upravit bydlení kvůli následkům nemoci či úrazu. S tím vším pomohou jednotlivá pojištění v životku, jako je pojištění pro případ smrti, pojištění invalidity, pojištění závažných onemocnění nebo pojištění trvalých následků úrazu. 

A co mínusy? Nevýhod životního pojištění při sjednání ve vyšším věku je hned několik. Vzhledem k tomu, že riziko zdravotních potíží – ať už nemocí či úrazů – se v pozdějším věku výrazně zvyšuje, může být nepříjemným překvapením výše pojistného. Oproti zdravému třicátníkovi může člověk nad 60 let za stejně nastavené pojištění zaplatit klidně 5x vyšší pojistné. Kromě toho se ale také může stát, že pojišťovna vám “napaří” ještě celou řadu výluk kvůli dřívějším onemocněním. 

Důchodci kvůli zmíněným omezením častěji využívají úrazové pojištění. Proč? Je podstatně výhodnější i dostupnější z hlediska nabídky pojišťoven. Jedním dechem je ale nutné dodat, že úrazy stojí jen za nepatrnou menšinou úmrtí nebo akutní hospitalizací. 

Na co dávat pozor u životního pojištění pro seniory

Pokud chcete do životního pojištění vstoupit po šedesátce, počítejte s tím, že pojišťovna vám nenabídne závratně vysoké pojistné částky. Závazky už totiž bývají splacené a děti samostatné. Do úvahy se při nastavování pojištění berou jak důchodové dávky, tak i jiné pravidelné a stálé příjmy jako třeba menší přivýdělky

Jakmile překročíte standardní důchodový věk, nějaká dílčí pojištění se vám vůbec nemusí podařit sjednat. V pojištění závažných onemocnění se jedná třeba o riziko Alzheimerovy choroby, které zaniká nejčastěji v 65 letech, ať už jste se pojistili v jakémkoli věku. Stejně tak je tomu s pojištěním všech stupňů invalidity. Pojištění invalidity by vám bylo platné pouze v případě, že ještě nepobíráte starobní důchod. 

životní pojištění pro seniory

Životní pojištění vs. pojištění dlouhodobé péče 

Pojištění dlouhodobé péče není stejné jako životní pojištění, má však v pokročilejším věku podobný účel. Hlavním cílem pojištění dlouhodobé péče je finanční zajištění v případě, že se stanete z jakýchkoliv důvodů nesoběstačnými.

Podmínky pojištění dlouhodobé péče ovšem mohou být ještě více svazující než u životního pojištění, ať už se to týká vstupního věku nebo výplaty plnění v různých stupních závislosti na péči. Jednou z podmínek plnění je zde také přidělení příspěvku na péči Úřadem práce, což v případě životního pojištění odpadá. To ovšem neplatí, pokud žádáte o plnění z pojištění invalidity v životním pojištění a jedná se o uznání invalidity Českou správou sociálního zabezpečení. 

Víte, že životní a úrazové pojištění si můžete srovnat pohodlně online? Stačí jen kliknout na tlačítko, vyplnit několik základních údajů do dotazníku a my už vám začneme hledat nabídky od celkem 7 životních pojišťoven. Jednodušší už to být nemůže!