Doufáme, že “tahák” v podobě dnešního článku nebudete nikdy potřebovat. Jenže dopravní nehody jsou běžnou součástí silničního provozu a se znalostí správného postup snadněji zachováte chladnou hlavu (ať už sedíte za volantem, na sedadle spolujezdce nebo bouračku sledujete z chodníku). Pohotové jednání v takových chvílích pomáhá zajistit bezpečnost, minimalizovat škody a efektivně vyřešit papírování spjaté s incidentem.

TIP: Dobře víme, jak ve stresové situaci (ne)funguje hlava. Proto jsme tu pro vás nejen při sjednávání pojištění, ale i během pojistných událostí. Netrapte svůj mozek ani vyhledávač a obraťte se na naši nonstop linku +420 233 089 233. Naši specialisté vás provedou kritickou situací a poradí vám, co dělat, kam volat nebo jakou máte vlastně pojišťovnu. Našim klientům jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Co dělat bezprostředně po nehodě

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, zapněte výstražná světla a vypněte motor. Před opuštěním vozidla si oblečte výstražnou vestu, opatrně vystupte a co nejrychleji se přemístěte na bezpečné místo (např. za svodidla). 

Nezapomeňte umístit výstražný trojúhelník! Jeho vzdálenost od auta záleží na tom, kde k nehodě došlo. Vždy platí, že trojúhelník pokládáme asi 1 metr od krajnice.

 • Silnice: min. 50 m od auta
 • Dálnice: min. 100 m od auta
 • Zatáčka: před zatáčkou

Jak poskout první pomoc

Zkontrolujte, zda někdo z účastníků nehody nepotřebuje poskytnout první pomoc. Podle situace zvolte vhodný způsob přivolání pomoci. Při zranění volejte 155. Při těžkých a hromadných nehodách volejte 112 a postupujte podle rad operátora linky.

Kdy je potřeba volat policii

Policie musí sepsat protokol o dopravní nehodě, pokud:

 • je někdo zraněný (neignorujte ani menší poranění) nebo dojde k usmrcení;
 • dojde k hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel (včetně přepravovaných věcí) převyšující částku 100 000 Kč (škoda přesahující uvedený limit musí být způsobena alespoň na jednom z havarovaných vozidel);
 • došlo k poškození majetku třetích osob (jako je plot, zahrada nebo dům) v jakékoliv výši;
 • došlo k poškození pozemní komunikace, její součásti nebo jejího příslušenství (svodidla, dopravní značení …), obecně prospěšného zařízení (např. železniční signalizační zařízení) nebo životního prostředí (např. při úniku provozních kapalin);
 • nebudete moci vlastními silami zabezpečit obnovení provozu;
 • se s účastníky nehody nedohodnete na vyplnění společného Záznamu o dopravní nehodě, účastník odmítá předložit dokumenty nezbytné pro vyplnění (řidičský průkaz, technický průkaz, zelenou kartu);
 • máte podezření, že nehoda byla zaviněna úmyslně, mohlo se jednat o trestný čin nebo máte podezření, že vozidlo je kradené;
 • se domníváte, že někdo z účastníků je pod vlivem návykových látek nebo měl před jízdou alkohol;
 • se vám přihodí potíže na dálnici a stanete se překážkou v provozu.

Kdy není potřeba volat policii

Policii naopak nemusíte volat, pokud vyhodnotíte, že škoda na vozidlech je nižší než 100 000 Kč.

Jak postupovat, když není třeba volat policii

 1. Nafoťte místo nehody hned po střetu. Zdokumentujte poškození vozidel, v jakém postavení zůstaly po nehodě, dopravní značení v okolí. Zdokumentování je důležité pro následné šetření. 
 2. Společně vyplňte Záznam o dopravní nehodě. České zákony vám neukládají povinnost disponovat konkrétním vzorem. Ať už máte k dispozici libovolný formulář, měl by vždy obsahovat místo a čas dopravní nehody, identifikaci všech účastníků a jejich vozidel, popis příčiny, průběhu a následků. Pokud u sebe žádný vzor záznamu o dopravní nehodě  nemáte, zdokumentujte vše alespoň na papír, bude to stačit.
 3. Vyplňte kontaktní údaje účastníků nehody, stejně tak všech svědků (jméno, adresa, telefon). 
 4. Nakreslete plánek, jak k nehodě došlo. Je potřeba, aby se všichni zúčastnění podepsali k tomuto plánku, že s ním souhlasí. Nemůžete se shodnout na tom, kdo nehodu zavinil? V tom případě musíte zavolat policii.

Nejlepší je, když máte v kastlíku tzv. samopropis, který po vyplnění rovnou funguje jako kopie i pro druhého řidiče.

Pokud jsou škody na vašem autě hlavně estetické, můžete po vyplnění záznamu z místa klidně odjet. V opačném případě se obraťte se na asistenční linku svojí pojišťovny a objednejte odtah.

Do kdy nahlásit nehodu na pojišťovnu

Škodu hlaste pojišťovně co nejdříve po nehodě. To můžete obvykle udělat: 

 • online na internetu
 • fyzicky na pobočce

Od pojišťovny dostanete podrobné instrukce, jak dál postupovat. Pro hlášení si v každém případě připravte vyplněný záznam o dopravní nehodě a dokumenty od policie, pokud jste ji volali. Ujistěte se, že od pojišťovny dostanete potvrzení o nahlášení nehody.

Odškodnění po dopravní nehodě

Pokud jste dopravní nehodu nezavinili, vaší škodu pokryje povinné ručení protistrany. To se týká poškození vozidla i případných zranění. 

Byli jste viníkem vy? V tom případě nemáte na odškodnění nárok. Z povinného ručení  pojišťovna kryje škody způsobené vámi ostatními, ale na vás se nevztahuje. Proto se vyplatí mít havarijní pojištění. 

Chcete vědět, kolik za havarijní pojištění u vašeho modelu vozu asi dáte? Podívejte se do našeho katalogu nejčastěji pojišťovaných modelů vozidel s přehledem o cenách povinného ručení a havarijního pojištění.