Sjednání pojištění odpovědnosti občana by mělo být samozřejmostí pro každého z nás. I ten nejšikovnější člověk se totiž čas od času nevyhne způsobení nějaké nehody. Nemusí jít o škodu “jen” za pětistovku. Stačí mít smolný den a náhrada škody za vámi způsobené neštěstí může vyšplhat až do milionů korun. S pojištěním odpovědnosti, tedy takzvanou “pojistkou na blbost”, můžete zůstat v klidu.  

Na co se vztahuje pojištění odpovědnosti? 

Pojištění odpovědnosti slouží k vaší ochraně před náhradou škody, kterou neúmyslně způsobíte někomu jinému na zdraví nebo na majetku. Dobře nastavené pojištění pokryje škody způsobené vámi, členy vaší domácnosti (tedy i dětmi), vaším majetkem nebo i vaším domácím mazlíčkem. Pojištění s optimálním krytím rizik po celé Evropě a pojistným limitem 5 milionů korun navíc můžete sjednat jen za tisíc korun ročně

Škody na cizím majetku

Praskla vám přívodní hadice nebo jste ráno nechali vodu puštěnou a při návratu z práce už kloužete po chodbě? Jako kdybyste neměli dost starostí se škodami na vlastním bytu, ještě musíte řešit náhradu škody majiteli bytu pod vámi. Přitom ale stačí jen pojišťovně doložit sousedovy fotografie škod a účtenky od věcí, které se poškodily, případně podepsat čestné prohlášení, když doklad o koupi už není dohledatelný. Škoda ale vznikne i ve vašem bytě. Co když bydlíte v nájmu a škodu musíte nahradit svému pronajímateli? K základní odpovědnosti si můžete připojistit krytí škod na pronajatých věcech

Nemusí jít vždy zrovna o škodu v domácnosti. Co třeba shození zboží z regálu v obchodě nebo polití ručně vázaného perského koberce na návštěvě u přátel? I to základní pojištění odpovědnosti kryje. Často dochází také k nehodám souvisejícím s drobnou elektronikou, především s mobily a tablety. Na takové situace pojišťovny pamatují a nabízí pro tento účel připojištění škod na drobné elektronice. Samostatnou kapitolou jsou pak zvířata a škody způsobené jimi, jako třeba pokousání cizího mazlíčka vaším psem. Pokud taková situace hrozí, stačí jen připojistit odpovědnost za škody způsobené zvířetem

Újma na zdraví jiného člověka

Nehody končící úrazem jsou v běžném životě na každodenním pořádku, dvojnásob to platí ve sportu. Na sjezdovce může snadno dojít ke srážce dvou lyžařů nebo snowboardistů. Zvlášť časté jsou podobné nehody u začátečníků nebo dětí. Výsledkem takové srážky může být nejen zlomená ruka nebo otřes mozku, ale i vážnější zdravotní potíže s trvalými následky. Pokud jste nehodu zavinili vy (nebo třeba vaše dítě), je vaší povinností újmu na zdraví poškozenému nahradit. Nejste fandou zimních sportů? Pokud raději trávíte čas cyklistikou, pojištění odpovědnosti vám může také významně ulehčit život. I jízdou na kole můžete někomu ublížit, a to především chodcům nebo jiným cyklistům. 

Pokud navíc máte dům nebo jinou stavbu, věnujte také pozornost pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Za tašku padající z vaší střechy a případné zranění kolemjdoucího jste jako majitelé nemovitosti odpovědní vy. Bolestné, náhrada za ztrátu na výdělku nebo ušlý zisk, náhrada za ztížení společenského uplatnění nebo za duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví může dosahovat i milionových částek.


Srážka cyklisty s chodcem, která vede k invaliditě III. stupně, může viníka přijít až na 10 milionů korun. Nepodceňujte rizika všedního života a sjednejte si pojistku ještě dnes. Srovnejte si nabídky pojištění odpovědnosti – zabere vám to jen minutu! 


Regresy pojišťoven a orgánů státní správy

Co je regres, neboli regresní nárok? Jedná se o náhradu plnění, které poskytla jiná strana (zdravotní pojišťovna, správní orgán) za osobu, která by jinak musela plnit sama, protože vzniklou škodu zavinila. Pokud někomu způsobíte újmu na zdraví, zdravotní pojišťovna díky systému veřejného zdravotního pojištění ošetření úrazu uhradí. Protože by ale úraz nevznikl bez zásahu jiné osoby, postihne ji za to. Náhrada škody pak náleží právě pojišťovně. U orgánů státní správy se bude jednat například o vyplacené dávky v pracovní neschopnosti, kterou jste jinému vlastní vinou způsobili. 

Regresy mohou znamenat nemalé výdaje a možná si ani jejich placení nebudete moci v případě způsobení vážnější újmy dovolit. Před těmito náklady vás ale pojištění odpovědnosti také uchrání. 

Kdy vám pojištění odpovědnosti nepomůže

Dávejte pozor na výluky z pojištění, které najdete v pojistných podmínkách. Ty se mohou mezi jednotlivými pojišťovnami lišit, některá omezení ale najdete všude. Pojištění obecně nekryje škody, které si způsobíte navzájem s jiným členem domácnosti. Pokud tedy upustíte a rozbijete mobil svého partnera nebo dokonce svůj, nemáte na plnění od pojišťovny nárok.  Pojistka se nevztahuje ani na škody způsobené komukoliv úmyslně, porušením právních předpisů nebo pod vlivem alkoholu a psychotropních nebo omamných látek. Z povahy věci také nezahrnuje škody způsobené řízením motorových vozidel, protože k tomu slouží vám dobře známé povinné ručení.

Věnujte také pozornost územní platnosti vaší pojistky. Pojišťovny nabízí rozšíření platnosti nejen na Evropu, ale i celý svět. Pokud se do zahraničí vydáváte jen občas, odpovědnost za škodu v zahraničí si můžete pojistit v rámci běžného cestovního pojištění.