Chemik, jeřábník, hasič nebo pokrývač spolu mají málo co společného. Něco se ale přece jen najde. Všechno to jsou povolání se zvýšenou mírou rizika pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jak nastavit životko, když máte rizikové povolání? Poradíme!

Nepracujete za počítačem, ale u výrobní linky, na střechách, na stavbě, nebo dokonce vbíháte do plamenů, když od nich ostatní utíkají? Nebezpečí jste si určitě vědomi, ale rozhodně byste nad ním neměli jen tak mávnout rukou. Nenechávejte nic náhodě, když už vás nějaká nešťastná událost potká, své životní pojištění oceníte. 

Bude se vám hodit životko, když máte rizikové povolání?  

Určitě už víte, že pokud vás stihnou zdravotní potíže kvůli povaze vašeho zaměstnání, máte nárok na kompenzaci od zaměstnavatele, a to nezávisle na tom, zda u vás došlo k pracovnímu úrazu, nebo u vás vypukla “nemoc z povolání”. Pro takové případy má vaše firma sjednané pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnancům. Možná si tak řeknete, že mít druhé pojištění je pak zbytečné. 

Vlastní životní pojištění vám ale může pomoci, pokud se vám něco stane nejen mimo práci, ale i v ní. Na plnění z životního pojištění máte nárok nezávisle na výplatě odškodnění zaměstnavatelem, navíc se můžete setkat s tím, že váš nárok na odškodnění bude u zaměstnavatele či jeho pojišťovny zamítnut, protože příčina vašeho úrazu či nemoci nespočívá pouze ve vykonávaném povolání. A v takovém případě právě vaše osobní životní pojištění může být kromě sociálního systému jediným prostředkem, který vám pomůže se s nastalou situací finančně vyrovnat. To samozřejmě platí i v případě, že rizikovou profesi vykonáváte “na sebe” a nacházíte se tedy v pozici podnikatele. 

Co je rizikové povolání v životním pojištění?

Z pohledu pojišťoven jsou v určité míře rizikoví takřka všichni lidé, kteří nepracují na administrativních pozicích, kde z podstaty věci převažuje duševní činnost a pravděpodobnost úrazu či nemoci v rámci zaměstnání je naprosto minimální. Tedy alespoň kromě syndromu karpálního tunelu neboli takzvané “myšitidy”. Pokud ale pracujete byť jen zčásti “rukama”, může vám pojišťovna dát nálepku rizikovějšího klienta. Není ale riziko jako riziko, a proto se riziková povolání v pojišťovnách dělí do několika skupin, zpravidla tří až pěti. 

Čím rizikovější skupina, tím vyšší očekávejte cenu pojištění. Nejrizikovější profese, jako již zmínění hasiči, piloti, horníci nebo vojáci z povolání mohou u některých pojišťoven pohořet úplně. Podle hodnocení konkrétní pojišťovny totiž budou považováni za nepojistitelné. Nenechte se ale odradit od životního pojištění, pokud u první pojišťovny neuspějete, protože jiná vás může bez problému pojistit. Každá pojišťovna totiž posuzuje rizikovost povolání jinak. 


Jak najít pojišťovnu, na kterou se budete moci kdykoliv spolehnout? Srovnejte si životní pojištění na RIXO.cz a nechte to na nás. 


Na co se pojistit, když vykonáváte rizikové povolání? 

Základem každého správně nastaveného životního pojištění je pojištění pro případ smrti, invalidity, trvalých následků úrazu a závažného onemocnění, a to bez ohledu na to, jakou práci vykonáváte. Pokud ale pracujete manuálně nebo se v rámci zaměstnání potýkáte se zvýšeným nebezpečím, měli byste v nastavení pojištění věnovat pozornost různým variantám výše zmíněných pojištění dlouhodobých dopadů nemoci či úrazu. A to především u trvalých následků úrazu, invalidity nebo vážných nemocí. 

Pojištění invalidity

Pojištění invalidity ze všech příčin se obecně sjednává především pro II. a III. stupeň invalidity, tedy pokles pracovní schopnosti o více než 50 %. Předpokladem pro takové nastavení je jen mírné až žádné omezení práceschopnosti pro administrativní pracovníky, pokud budou mít přiznanou invaliditu I. stupně. Lidé pracující na pozicích, které vyžadují perfektní fyzický stav, zdatnost nebo manuální zručnost, by ovšem mohli i při nejnižším stupni invalidity o svou kariéru přijít. Právě proto byste kvůli svému rizikovému povolání měli zvážit i pojištění invalidity v I. stupni ze všech příčin, tedy úrazu i nemoci. 

Pojištění trvalých následků úrazu 

V rámci pojištění trvalých následků úrazu narazíte na dvě varianty krytí. Pojištění můžete sjednat s výplatou pojistného plnění od 10 % tělesného poškození a také už od 0,001 % tělesného poškození. Připadá vám tisícina vašeho těla zanedbatelná? Výrazně vás může při práci limitovat třeba omezení hybnosti palce, ramene, ztráta článku prstu nebo třeba zúžení zorného pole či nedoslýchavost. Tyto nepříjemnosti vás o práci za počítačem nepřipraví, v celé řadě zaměstnání ale kvůli podobným následkům úrazu můžete dostat stopku. A to nemusíte být rovnou hasič nebo umělecký řezbář, ale třeba průvodčí, svářeč či umývač oken výškových budov.  

Pojištění závažných nemocí

Nezapomeňte ani na pojištění závažných nemocí s důrazem na diagnózy, které mohou být ve vašem oboru častější. Vystavení nebezpečným chemikáliím, fyzikálním nebo biologickým vlivům s sebou může nést riziko nádorového bujení, chronických plicních onemocnění či kožních chorob, ačkoliv svědomitě dodržujete veškeré bezpečnostní standardy. Chemici, laboranti a dělníci ve zpracovatelském průmyslu by rozhodně měli u tohoto pojištění zbystřit. 

Rizikové povolání a životní pojištění

Vyplatí se vám i doplňková pojištění krátkodobých dopadů?

Chcete se chránit životním pojištěním i pro případ, že vás nemoc nebo úraz vyřadí z práce jen na několik týdnů? I tady vám životní pojištění může pomoci, pokud by pro vás i kratší výpadek příjmu během léčení znamenal finanční potíže. Poptávané je především pojištění pracovní neschopnosti, v nabídce pojišťoven ale najdete také pojištění hospitalizace nebo pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Plnění z těchto pojištění je vyplácené formou denních dávek vypočítaných na základě vašich průměrných výdajů, abyste své rodinné finance dokázali udržet nad hladinou i v nepříznivé situaci. Mějte ale na paměti, že jde v porovnání s pojištěními dlouhodobých dopadů o poměrně drahá pojištění, dobře tedy promyslete, zda je potřebujete. Možná přijdete na to, že se vám vyplatí si raději pojistné za tato krátkodobá pojištění dát raději do kasičky

Na co nezapomenout, když sjednáváte životní pojištění? 

Už teď víte, že budete v budoucnu měnit své profesní zaměření? Pamatujte na to, že každé povolání s sebou nese jiná rizika. Pokud se od výrobní linky přesouváte do kanceláře, nezapomeňte to oznámit pojišťovně. Ta vám díky nástupu do zaměstnání s menším rizikem sníží pojistné alespoň o pár stovek. Co když je to naopak a plánujete si vyčistit hlavu u fyzicky namáhavější práce, než jste vykonávali doposud? Ani to byste pojišťovně neměli tajit, aby vám mohla upravit nastavení pojištění, které vás bude dobře chránit v jakékoliv situaci

Než si své životní pojištění sjednáte, věnujte dvě minutky porovnání nabídek od různých pojišťoven. Že se v životním pojištění nevyznáte? Správným nastavením a celým sjednáním pojištění vás provedou naši specialisté. Tak jdeme na to!