S raketovým růstem cen a míry inflace začínají lidé věnovat větší pozornost svým výdajům. A zjišťují, že i u těch se štítkem “nezbytné” lze ušetřit. Došlo vám, že přeplácíte na povinném ručení? Nebo máte ke změně jiný důvod? Poradíme vám, jak pohodlně vypovědět stávající pojistku.

Nejčastější scénář: výpověď smlouvy ke konci pojistného

Povinné ručení se sjednává na dobu neurčitou. Pojistným obdobím bývá zpravidla jeden rok (ale platit můžete i kvartálně, pak máte ročně čtyři příležitosti ručení vypovědět). Pokud klient povinné ručení nezruší, pojistná smlouva se po uplynutí této doby automaticky prodlouží. 

Chcete od smlouvy odstoupit? Počítejte s tím, že výpověď musíte pojišťovně doručit zpravidla  6 týdnů před koncem pojistného období. I v tomhle směru ale pozorujeme změny k lepšímu – některým pojišťovnám už dnes stačí i 4 týdny.

Zároveň platí, že pojišťovna zasílá každý rok minimálně 2 měsíce před uplynutím pojistného období dopis nebo e-mail s cenou na další pojistné období. I když na povinné ručení tedy proaktivně nemyslíte, spolehněte se na takové “pošťouchnutí”. A zbytečně neotálejte s dalším krokem: srovnáním, jestli máte skutečně výhodné a optimálně nastavené povinné ručení.

Při hledání nejzajímavější nabídky nezapomínejte sledovat také výši pojistného limitu (aspoň 100 milionů Kč) a rozsah asistenční služby.

Další možnosti, jak vypovědět povinné ručení

 • Výpověď dohodou. Pokud vás pojišťovna něčím skutečně naštvala, zkuste se s ní domluvit na dohodě. Nezapomeňte požádat o vrácení zbývajícího pojistného. Netrapte se, pokud z pojišťovny nevymámíte potvrzení o bezeškodném průběhu – měsíce bez nehod vaše nová pojišťovna najde v registru České kanceláře pojistitelů.
 • Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy. Rozhoupali jste se ke změně, ale nejste se svou volbou spokojeni? Objevila se výhodnější nabídka? Smlouvu můžete vypovědět bez udání důvodů. V takovém případě počítejte s 8denní výpovědní lhůtou.
 • Výpověď kvůli zvýšení pojistného. Zaskočila vás pojišťovna nepříjemným zvýšením ceny povinného ručení? Smlouvu můžete vypovědět do měsíce od oznámení navýšení ceny. 
 • Výpověď do tří měsíců od oznámení pojistné události. Zklamalo vás, jak se pojišťovna postavila k vašemu karambolu? Ideální čas na změnu. Jestliže během trvání pojištění dojde k pojistné události, obě strany mají možnost povinné ručení do tří měsíců vypovědět. Pokud smlouvu vypovíte, běží měsíční výpovědní lhůta. Po jejím uplynutí pojištění zaniká. Nečekejte, že by vám pojišťovna vracela část pojistného, nechává si ho celé.
 • Výpověď kvůli změně vlastníka nebo provozovatele vozidla. Prodáváte auto? Společně s výpovědí musíte pojišťovně doložit kopii velkého technického průkazu (pozor, rok 2024 přinese jeho zrušení) se záznamem jeho nového majitele, alternativně kupní smlouvu s podpisem obou stran. Pojistná smlouva zaniká v den nahlášení změny.
 • Výpověď z důvodu (dočasného nebo trvalého) vyřazení vozidla z evidence. V tom případě k výpovědi přiložte také velkého technického průkazu a záznam o vyřazení vozidla z evidence.

Co uvést ve výpovědi ke zrušení povinného ručení?

Výpověď musí obsahovat:

 • jméno pojistníka / název firmy
 • RČ / IČO pojistníka
 • adresa pojistníka
 • číslo pojistné smlouvy
 • důvod výpovědi
 • podpis pojistníka a datum podpisu
 • potřebné přílohy (velký technický průkaz, zelená karta atd., viz výše)

Ze zkušenosti doporučujeme také zahrnout datum, ke kterému si přejete povinné ručení zrušit. 

Usnadněte si život a vygenerujte si výpověď povinného ručení na rixo.cz! Nemusíte nic tisknout a skenovat – dokument snadno podepíšete pomocí myši, touchpadu i prstem na telefonu. Hotovou výpoveď si stáhnete ve formátu PDF. Navíc vám náš generátor rovnou poradí, na jaké adrese vaše pojišťovna sídlí a jakou e-mailovou schránku obsluhuje.

Chystáte se pouze změnit povinné ručení? Přečtěte si náš článek jak změnit povinné ručení.

.

Jakými způsoby doručit výpověď povinného ručení pojišťovně?

Už víme, že výpověď musí být písemná. Některé pojišťovny umožňují vypovědět povinné ručení v klientské zóně na svých webových stránkách.

Jak svou výpověď pojišťovně doručit, pokud takovou aplikaci na webu nemá?

 • Poštou. Pokud sáhnete po obálce, přimlouváme se za osobní návštěvu přepážky a doporučené psaní. V ruce vám tak zůstane lístek s potvrzením data, kdy jste výpoveď poslali.
 • Elektronicky. Naštěstí už se obejdete i bez tiskárny a fronty na poště. Výpověď (s případnými přílohami) pošlete na e-mailovou adresu. Jestli tápete, volte obecnější schránky, co mají před zavináčem info.
 • Datovou schránkou. Majitelé datových schránek mohou sáhnout po této variantě. Je ovšem nutné prověřit, jestli má vaše pojišťovna příjem poštovních zpráv povolený (to je služba navíc a ne každý příjemce ji umožňuje).
 • Na pobočce. Máte svou pojišťovnu za rohem? Vyřiďte výpoveď svého povinného ručení osobně. 

Za jak dlouho zrušení povinného ručení pojišťovna vyřídí?

Z předchozích řádků jste pochopili, že výpovědní lhůta záleží na okolnostech. Shrňme ty nejdůležitější do přehledné tabulky:

Důvod výpovědi povinného ručeníZánik pojištění
K výročí smlouvyKe konci pojistného období
DohodouK dohodnutému datu
Zvýšení pojistnéhoKe konci pojistného období
Po vzniku pojistné události1 měsíc od oznámení
Změna vlastníkaV den oznámení pojišťovně
Vyřazení z evidence vozidelV den oznámení pojišťovně
Odcizení vozidlaV den oznámení na policii