Životní pojištění veřejnost stále vnímá jako složitý finanční produkt. Do jeho správného nastavení vstupuje hodně faktorů. Předejděte nejčastějším chybám, které provází jeho sjednání! Společně se podíváme na to, jak správně postupovat při výběru životního pojištění.

TIP: Víte, jak se liší jednotlivé druhy životního pojištění? Podívejte se na to, jak funguje životní pojištění.

Dobrá cena není vše, co je nutné si u životního pojištění pohlídat. Důležité je mít správně nastavená všechna rizika, aby vám i vaší rodině pojištění pomohlo. 

Než uzavřete smlouvu

Před tím, než si vyberete životní pojištění, dobře promyslete, jaká je vaše aktuální situace a k čemu má pojištění sloužit. Přinášíme vám sedm otázek, na které byste si měli odpovědět.

Jsem single, nebo jsem živitel rodiny a chci ji zabezpečit pro případ toho nejhoršího? 

Náš tip: Pokud nemáte rodinu, nemusíte pojistnou částku nastavovat příliš vysoko. Naopak, když je na vás někdo finančně závislý, doporučuje se částka ve výši dvou až tří ročních příjmů. 

Jsem vášnivý sportovec, nebo sportu příliš neholduji?

Náš tip: Při sportu dochází často k úrazům, proto je u sportovců vhodné zvážit i další úrazová pojištění jako je denní odškodné úrazu nebo hospitalizace z důvodu úrazu. V případě, že se chystáte na hory můžete se podívat po cestovním pojištění na hory.

Mám finanční rezervu? Budu při výpadku příjmů schopen zaplatit běžné výdaje bez problémů?

Náš tip: Pokud máte finanční rezervu nemusíte řešit krátkodobý výpadek příjmů z důvodu pracovní neschopnosti. Své výdaje můžete uhradit z této rezervy.

Obávám se závažných nemocí, protože se v mé rodině vyskytly? 

Náš tip: Pojištění závažných onemocnění by v rámci zajištění střednědobých výpadků příjmů měl mít sjednáno každý. 

Jsem zaměstnanec nebo OSVČ? 

Náš tip: Zaměstnanci dostávají při pracovní neschopnosti vyplacenou náhradu mzdy, takže mohou mít pojistnou částku na den nižší než OSVČ, kteří si státní pojištění neplatí. 

Pracuji v nebezpečném provozu nebo v kanceláři?

Náš tip: U osob s rizikovějším povoláním doporučujeme například pojistit invaliditu i v prvním stupni, což k u osob v administrativních oborech není nutné. Osobám s rizikovějším povoláním hrozí častěji úraz, proto je moudré mít sjednáno i některá z úrazových rizik.

Mám dlouhodobé finanční závazky (úvěr, hypotéku)?

Náš tip: V případě finančních závazků je vhodné si sjednat tzv. klesající pojistnou částku. Jak se postupně uhrazuje váš dluh, obdobně klesá i pojistná částka. Některé pojišťovny nabízejí tzv. úvěrové balíčky, které zohledňují úrok, který platíte.

Při sjednání myslete na dlouhodobé dopady

Dobré životní pojištění by mělo především pomoci v případě vážných a dlouhodobých dopadů. Těmi jsou smrt, invalidita, úraz s trvalými následky a vážné nemoci. Když dojde k těmto událostem, důsledkem je výpadek příjmů, které slouží k úhradě běžných či dalších výdajů. Pojištění pak pomůže pokrýt výdaje související s novou životní situací, jako je úprava bydlení nebo nákup zdravotních pomůcek či léků. 

Pojištění pro případ smrti

Podstatou pojištění je zabezpečení blízkých. Smysl má hlavně tehdy, pokud jsou na vás finančně závislí další členové rodiny: děti, partner(ka). Prostředky lze využít například na zajištění studia dětí na vysoké škole. Toto pojištění je vhodné, když máte hypotéku nebo úvěr.

Pojištění pro případ invalidity

Znamená omezení schopnosti pracovat, ať už z důvodu nemoci nebo důvodu úrazu. Nemoci tvoří téměř 95 % příčin invalidity, úrazy jen 5 %. Typickými důvody pro přiznání invalidního důchodu jsou nemoci svalové a kosterní soustavy, duševní choroby a rakovina.

Podle závažnosti se rozlišují druhy invalidního důchodu a stupně invalidity. Nejnižší je první stupeň, u něho se předpokládá částečná možnost pracovat nebo rekvalifikace. U druhého stupně je omezení schopnosti o něco vyšší, většina osob však může stále omezeně pracovat.  Třetí stupeň je nejvyšší a přiznává se u vážných zdravotních postižení. U takových osob je návrat do práce velmi málo pravděpodobný.

Pojištění trvalých následků úrazu

Trvalé následky úrazu jsou výrazné tělesné poškození, které zůstane člověku po úrazu. Takové poškození musí být uvedeno v tabulkách pojišťovny s konkrétním procentem. Jedná se například o ztrátu končetiny nebo určitého orgánu, případně omezení hybnosti kloubu nebo funkční omezení končetiny. 

Například:

  • Ztráta trvalého zubu se hodnotí 1 %, když máte sjednanou částku 100 000 Kč, pak dostanete 1 000 Kč.
  • Ztráta dolní končetiny mezi kyčelním a kolenním kloubem se obvykle hodnotí 50 až 70 %. Pokud máte sjednanou částku 100 000 Kč a zároveň progresivní plnění, u 50% poškození to bývá dvojnásobek, pak dostanete částku 50 000 Kč x 2, tj. 100 000 Kč.

Pojištění závažných nemocí

Jde o případy, kdy člověk onemocní vybranou vážnou nemocí, nejčastěji jde o civilizační choroby jako je infarkt, rakovina nebo cévní mozková příhoda. Průběh onemocnění a jeho definice je popsána v pojistných podmínkách. Pojišťovny požadují stanovení diagnózy, tedy zprávu z odborného lékařského pracoviště. Pojišťovna vyplatí na základě stanovení diagnózy sjednanou částku, nebo její část. Vyplacené peníze je možné využít pro nakoupení kvalitnějších léků, rehabilitaci nebo doplnění výpadku příjmů v pracovní neschopnosti.