Životní a úrazové pojištění se často zaměňuje, a není to vlastně nic divného, když se tato pojištění nabízí společně. Zaměřují se na jiná rizika? Je rozdíl i v ceně těchto pojištění? Udělejte si jasno v rozdílech mezi životním a úrazovým pojištěním jednou provždy.

Možnost ochrany rodinných financí v případě zdravotních potíží prostřednictvím soukromého pojištění využívají statisíce Čechů. Pokud po takovém pojištění zrovna pátráte a nevíte, jaké pojištění zvolit a co od něj čekat, udělejte si základní přehled o tom, co vlastně životní a úrazové pojištění obsahuje a čím se tyto dvě pojištění liší. 

Co je úrazové pojištění?

Úrazové pojištění je zaměřené na ochranu pojištěného před finančními dopady úrazů a jejich následků. Zpravidla tedy v úrazovém pojištění naleznete pojištění na rizika smrti následkem úrazu, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění denního odškodného za dobu léčení úrazu nebo pojištění hospitalizace kvůli úrazu. Úrazové pojištění oproti životnímu pojištění nepokrývá rizika související s nemocí

Úrazové pojištění může pomoci při nečekaných výdajích spojených s léčením nebo dlouhodobými následky úrazu. Často se sjednává úrazové pojištění pro děti, které na různá zranění trpí nejvíce, přiklání se k němu ale také mnoho dospělých. A to zejména těch, kteří více sportují. 

Co je životní pojištění?

Životní pojištění je komplexní a ze své podstaty i velmi robustní pojištění, které má za úkol chránit pojištěného především v případě dlouhodobých dopadů nemocí a úrazů. Mezi základní pojišťovaná rizika patří smrt, invalidita, závažná onemocnění i trvalé následky úrazu. Životní pojištění ale kromě toho nabízí i celou řadu připojištění, která pokrývají nemoci i úraz – těmi může být například pojištění hospitalizace ze všech příčin nebo pojištění pracovní neschopnosti ze všech příčin.

Možná už je vám podle popisu výše jasné, že úrazové pojištění je pouze výsekem životního pojištění. Zda máte úrazové, nebo životní pojištění, se řídí podle toho, jaká rizika máte ve své pojistce zahrnutá. Životní pojištění také vždy jako tzv. hlavní tarif obsahuje pojištění smrti. To je v životním pojištění povinně sjednávané riziko, ale v úrazovém pojištění být nemusí. 

Rozdíly mezi životním a úrazovým pojištěním

Už víte, co pojmy životní a úrazové pojištění znamenají. Jaké jsou ale hlavní odlišnosti mezi těmito dvěma pojištěními? Shrneme si to hezky přehledně.

  • Účelem životního pojištění je dlouhodobá ochrana před jakýmikoliv zdravotními potížemi, které by mohly ohrozit stabilitu rodinných financí. Úrazové pojištění bývá zpravidla zaměřené hlavně na krátkodobé následky úrazu.
  • Životní pojištění pokrývá rizika nemocí a úrazů, pojištění se sjednává na rizika tzv. ze všech příčin. Úrazové pojištění se oproti tomu zaměřuje pouze na rizika související s úrazy, je tedy podmnožinou životního pojištění. 
  • Při sjednání životního pojištění se vždy zkoumá zdravotní stav a probíhá tzv. oceňování rizik. Při uzavírání úrazového pojištění se zdravotní stav podrobně zkoumat nemusí. 
  • V životním pojištění je pojištění pro případ úmrtí vždy obsažené, a to alespoň s minimální pojistnou částkou (zpravidla ve výši 50 000 Kč). Úrazové pojištění nemusí obsahovat pojištění smrti.  
  • Cena životního pojištění se zajištěním všech rizik je vzhledem k obsahu pojištění vždy vyšší, než kolik byste zaplatili za samotné pojištění úrazu. V poměru cena/výkon ale životní pojištění díky komplexní ochraně přináší větší užitek.

Úrazové nebo životní pojištění: Jaké sjednat?

Pokud přemýšlíte, na co se pojistit, vězte, že 95 procent všech případů invalidity je způsobeno nemocí a jen pouhých 5 procent je způsobeno úrazem. Podobně je tomu tak i v případě úmrtí. Pokud si tedy nějaké pojištění chcete sjednat, můžeme vám životní pojištění jen doporučit.

Nemusíte se obávat, že životní pojištění nebudete moci měnit. V průběhu svého života si pojištěná rizika i částky můžete upravit tak, jak se budou měnit vaše potřeby. Současné produkty rizikového životního pojištění jsou velmi flexibilní a je možné si je nastavit podle svého přání. 

Úrazové pojištění sice může být lákavé nízkou cenou a jednoduchým sjednáním, neměli byste ale tuto variantu preferovat jen kvůli tomu. Nebude totiž dobře plnit účel ochrany rodiny nebo zajištění hypotéky, případně jiných závazků. Ze sjednání úrazového pojištění příliš dospělí nebenefitují a vhodné je především pro děti. I pro ně už ale můžete sjednat plnohodnotné dětské životní pojištění, které pokryje jak úrazy, tak nemoci. 

Rozdíly mezi úrazovým a životním pojištěním

Kolik stojí životní a úrazové pojištění? 

Cena životního a úrazového pojištění je velmi individuální a závisí na mnoha faktorech. Mezi ně patří nejen konkrétní výběr pojištěných rizik a nastavení pojistných částek, ale také váš věk, aktuální zdravotní stav i vaše povolání či provozované sporty. Pojistka se vám totiž může prodražit, pokud se pojišťujete ve vyšším věku, váš chorobopis už není úplně neposkvrněný a rizikové aktivity vám nejsou cizí. Ovšem každá pojišťovna posuzuje rizikovost klientů jinak a podle toho se může lišit i cena. 

Než si pojištění sjednáte, zkuste si nejprve srovnat nabídky pojišťoven právě pro vás. Možná přijdete na to, že u své pojišťovny byste zbytečně přepláceli za stejně nastavené pojištění. Kolik za své pojištění zaplatíte? To zjistíte na RIXO.cz už za dvě minutky. Stačí jen doplnit pár základních údajů do krátkého dotazníku a hned uvidíte, jaké nabídky si pro vás pojišťovny připravily.