Řídit čtyři a půl hodiny v kuse není jednoduché. A čím déle sedíte za volantem, tím větší je pravděpodobnost, že vás při rutinní činnosti vaše schopnosti jednoho dne zklamou. Stačí jen chvilka nepozornosti a nehoda je na světě. Jaké máte možnosti, když se chcete chránit před placením škod, které nedopatřením způsobíte jako řidič z povolání? Přece pojištění odpovědnosti zaměstnance!

Světla svítí, stěrače stírají, klakson troubí…Je řízení firemního auta, náklaďáku nebo dokonce autobusu vaším každodenním chlebem? Neměli byste zapomínat nejen na pravidelný odpočinek a kontrolu technického stavu vozidla, ale ani na pojištění, které vás může zachránit před hodně drahým malérem. A nebavíme se zde o povinném ručení nebo havarijním pojištění, ale o často opomíjeném pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Pro koho je vhodné pojištění odpovědnosti zaměstnance? 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (zkráceně zamzam) si může sjednat každý, kdo pracuje na pracovní smlouvu, případně i na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Pojištění zaměstnance vás ochrání před placením škod, které způsobíte vašemu zaměstnavateli. Podmínkou ovšem je, že ke škodě musí dojít při práci (respektive plnění pracovních úkolů) a neúmyslně. Zaměstnavatel po vás v případě škody může požadovat uhrazení škody až do 4,5 násobku vaší průměrné hrubé měsíční mzdy. Pokud ale máte pojištění zamzam, zaplatíte jen spoluúčast a zbytek uhradí pojišťovna. 

Pokud se v práci věnujete alespoň občas řízení vozidla, vaše pojistka by měla obsahovat také krytí škod způsobených při řízení dopravního prostředku. Tato rizika jsou totiž v běžné variantě pojištění vyloučena. Jestliže pracujete například jako obchodní zástupce a cestujete za klienty autem, postačí varianta „s občasným řízením“. Jestli je ale vaší hlavní pracovní náplní řízení, zvolit musíte variantu pro řidiče „profesionála“. Tato pojištění kryjí způsobené škody na majetku zaměstnavatele, v rozšířeném nastavení i včetně samotného vozidla a jeho nákladu. 

Jste řidič z povolání nebo jen “občasný řidič”? 

Na nastavení pojištění i jeho cenu má vliv, jak často a jaký dopravní prostředek řídíte. Jako dopravní prostředek pojišťovny označují nejen různá silniční vozidla včetně nákladních vozidel a tahačů, ale i vysokozdvižný vozík, bagr, sněžnou rolbu, nakladač a řadu dalších pracovních strojů. Riziko řízení každého z těchto vozidel ale pojišťovny hodnotí jinak. 

U výběru pojistky se proto můžete setkat se třemi kategoriemi pro rozlišení rizikovosti vaší činnosti. I ve srovnání nabídek pojištění na RIXO.cz tedy rozlišujeme řidiče pracovních strojů, řidiče z povolání a občasné řidiče. V nabídce pojišťoven se poslední jmenovaná kategorie někdy nazývá také jako “řidič referent”. 

pojištění odpovědnosti zaměstnance
Dotazník ve srovnání pojištění odpovědnosti zaměstnance na rixo.cz

Jak poznat, jaká kategorie je ta “vaše”? U řidičů z povolání je to jednoduché – označení “řidič” najdete na své pracovní smlouvě a řízení je vaší jedinou nebo převažující náplní vaší práce. Občasným řízením vozidel pak pojišťovny označují činnost, která je možná významnou součástí vašeho zaměstnání, ale není hlavní náplní vaší práce. Představte si například obchodního zástupce, který se služebním autem dopravuje na schůzky nebo sociálního pracovníka, který se autem dopravuje za svými klienty po městě. Zcela specifickou kategorií je pak řízení pracovních strojů, které může být součástí pracovní náplně různých profesí (např. skladník, bagrista, operátor výroby a podobně). 

Na co si při sjednávání pojištění odpovědnosti pro řidiče dávat pozor? 

Pojištění odpovědnosti zaměstnance pro řidiče pojišťovny nabízí v mnoha variantách. Než proto nějakou pojistku uzavřete, ověřte si, že vás bude chránit před tím, co opravdu potřebujete. Pozornost věnujte pojistným částkám, územnímu rozsahu i jednotlivým rizikům, která jsou v pojištění obsažena. 

Na jakou pojistnou částku si sjednat krytí rizik v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance? Ať už řídíte každý pracovní den nebo jen párkrát do měsíce, vždy by pojistná částka měla odpovídat nejvyšší částce, kterou po vás může zaměstnavatel v případě škody požadovat, tedy dříve zmíněnému 4,5 násobku vaší průměrné hrubé měsíční mzdy. A to včetně různých příplatků a odměn

Jaký územní rozsah zvolit? Nejčastěji se pojištění v základu vztahuje pouze na Českou republiku. Pokud se ale často vydáváte na pracovní cesty do zahraničí autem nebo s kamionem týden co týden brouzdáte evropské dálnice, rozhodně nezapomeňte na rozšíření pojištění na území Evropy, nebo případně i na celý svět

Nepřehlížejte výši spoluúčasti. Každá pojišťovna po vás spoluúčast v určité výši bude požadovat, nejčastěji mezi 10-30 % ze vzniklé škody, minimálně ve výši 1 000 korun. Obecně platí, že čím vyšší spoluúčast si sjednáte, tím nižší pojistné můžete očekávat. 

Co byste měli vědět, než si pojištění sjednáte? 

Na sjednání pojištění odpovědnosti zaměstnance byste neměli zanevřít, i když je služební vozidlo havarijně pojištěné. Zaměstnavatelem sjednané havarijko vás sice ochrání od placení zaviněných škod na autě, neochrání vás ale od placení škod, které řízením vozidla zaměstnavateli způsobíte. U plnění z havarijního pojištění v případě způsobení škod na vozidle se navíc vždy požaduje zaplacení spoluúčasti. Tu může zaměstnavatel uhradit “ze svého”, může ji ale vymáhat i po vás. S tím vám opět pomůže vaše pojištění odpovědnosti zaměstnance.

Nezapomeňte, že každé pojištění má své výluky, které vždy najdete v pojistných podmínkách. Pojišťovna vám nepomůže, pokud škodu způsobíte úmyslně, pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek. V takovém případě vás navíc neochrání ani zákoník práce a stanovený limit 4,5 násobku průměrného měsíčního výdělku. Zaměstnavatel po vás tedy bude moci vymáhat takovou náhradu škody, kterou skutečně způsobíte. 

Pojištění by vám nepomohlo ani v případě, že byste způsobili škodu řízením vozidla mimo plnění pracovních úkolů. Jestli se s vysokozdvižným vozíkem po pracovní době proháníte po skladu jen proto, abyste překonali kolegův rychlostní rekord a přitom shodíte celý regál zboží, s pojistným plněním nepočítejte. 

Ještě předtím, než se do sjednávání pojištění pustíte, si nechte srovnat nabídky několika pojišťoven. Každá z nich vám může nabídnout jinou cenu, podmínky a rozsah pojistného krytí. S RIXO.cz to zvládnete jednoduše, rychle a online. Stačí jen zadat několik údajů týkajících se vašeho zaměstnání a do minuty už si můžete prohlížet ty nejlepší a nejvýhodnější nabídky pojištění.