Možná vám je trend “singles” blízký a na svém životě si nejvíce ceníte svého klidu a nezávislosti, ale zároveň si uvědomujete i rizika, která se s tím pojí. Nepříjemně vás mohou trable překvapit především ve chvíli, kdy žijete jen z jednoho příjmu. Naštěstí vás před číhajícími riziky může dobře chránit životní pojištění.  

Jednočlenných domácností neustále přibývá. Bydlet sám může být vaše přání, nutnost nebo výsledek nešťastné události. Ve všech případech ale platí, že se musíte spolehnout jen sami na sebe. Jakákoliv neočekávaná zdravotní komplikace pro jednočlenné domácnosti znamená mnohem větší ohrožení, než když domácnost sdílíte třeba se svou drahou polovičkou. Poradíme, jak si v takové situaci životní pojištění dobře nastavit.

Proč si sjednat životní pojištění, když žijete sami? 

Životní pojištění je často pokládáno za prostředek pro zajištění rodiny a zvláště důležité je životní pojištění ve chvíli, kdy máte nějaký finanční závazek (například hypotéku nebo jiný úvěr), případně pokud sami pečujete o děti. To ale neznamená, že byste jako jednotlivci nemohli zajistit sami sebe. Rozdíl mezi životním pojištěním hlavy rodiny a samoživitele není na první pohled příliš velký. Záleží zde totiž především na výběru rizik a nastavení pojistných částek. A jak si pojištění nastavíte, takové ho budete mít. 

Jak konkrétně vám může životní pojištění pomoci? Může vám umožnit nadstandardní léčbu nemoci či úrazu, úpravu bydlení nebo splacení závazků v případě invalidity a případně i kompenzaci výpadku příjmu při delší pracovní neschopnosti. Nezapomínejte především na pojištění dlouhodobých dopadů nemoci či úrazu. Tam patří riziko smrti, invalidity, závažného onemocnění nebo trvalých následků úrazu. Pojištění smrti a invalidity se přitom sjednávají jako konstantní (po celou dobu pojištění stejné) a klesající (v čase se snižují například podle splácení hypotéky). Když zvolíte i klesající pojistné částky, pak bude cena pojištění nižší než v případě konstantních částek

V případě, že nedisponujete finanční rezervou pro delší léčení nemoci nebo úrazu, můžete se zamyslet i nad pojištěním pracovní neschopnosti. S pojištěním krátkodobých rizik ale buďte opatrní, nemusí se vždy vyplatit. 

Co má obsahovat životní pojištění pro singles?

Vždy byste při výběru životního pojištění měli brát v potaz, zda máte aktuálně dostatečnou peněžní rezervu, zda chcete někoho zajistit (především své děti) nebo zda máte nějaké nesplacené finanční závazky. Od odpovědí na tyto otázky se totiž odvíjí výběr pojišťovaných rizik i nastavení jejich pojistných částek. A ty zase ovlivňují cenu samotného pojištění. Naštěstí ale pojištění dlouhodobých rizik patří mezi ta nejlevnější! 


Přemýšlíte o sjednání životního pojištění? Nejprve si srovnejte nabídky několika pojišťoven – zabere vám to jen chviličku, a navíc zjistíte, u které pojišťovny můžete získat nejvýhodnější cenu.


K čemu slouží pojištění dlouhodobých rizik a jak je nastavit?

  • Pojištění invalidity slouží pro pokrytí výdajů pro případ, že vám z důvodu invalidity klesne příjem. Státem vyplácený invalidní důchod vám totiž rekonvalescenci, úpravu bydlení nebo pořízení zdravotních pomůcek nezaplatí. 
  • Pojištění pro případ smrti je z povahy věci určené především pro zajištění pozůstalých (partnera, manžela, dětí, případně i rodičů) v případě, že vás potká to nejhorší. Pokud se nemusíte o finanční zajištění rodiny strachovat, vystačíte si se základní pojistnou částkou ve výši 50 000 Kč, která pokryje náklady na pohřeb. Pojistku si ani bez pojištění smrti většinou nebudete moci sjednat, protože jde o základní riziko životka. 
  • Pojištění trvalých následků úrazu přijde vhod ve chvíli, kdy se vám stane úraz, kvůli kterému nebudete invalidní, přesto váš život ale tato událost ovlivní. Může jít například o ztrátu části končetiny, jizvu v obličeji po úrazu nebo omezenou hybnost kolena po úrazu na lyžích. Výše plnění je uvedena v oceňovacích tabulkách pojišťovny. Představit si je můžete jako seznam všech možných úrazů s částkou, kterou vám za daný úraz pojišťovna vyplatí.
  • Pojištění závažných onemocnění vám pomůže, pokud vás postihne některá z pojištěných nemocí, i když se zatím vaše schopnost pracovat nijak nemění. Pojistná částka by měla odpovídat vašim ročním výdajům a je určena především na pokrytí životních nákladů v případě, že kvůli léčení nemoci nebo rekonvalescenci nemůžete pracovat.

K čemu slouží pojištění krátkodobých rizik a jak je nastavit?

  • Pojištění pracovní neschopnosti by vás mohlo zajímat, pokud nemáte našetřený dostatečný finanční polštář pro případ pracovní neschopnosti, která by trvala déle než měsíc. Plnění se vyplácí formou denní dávky, které si nastavujete v závislosti na svých průměrných příjmech a výdajích. Pokud si spočítáte své měsíční výdaje, odečtete od nich i měsíční dávky nemocenského a vydělíte je 30, dosáhnete ideální pojistné částky pro pojištění pracovní neschopnosti. Pokud se pro toto pojištění rozhodnete, doporučuje se varianta plnění od 29. dne pracovní neschopnosti. 
  • Pojištění hospitalizace a denního odškodného za dobu léčení úrazu můžete s klidem vynechat. Jde o poměrně drahá pojištění a lépe uděláte, když si ušetřené peníze uložíte do prasátka. 

Životní pojištění prakticky: Jak by mělo vypadat to vaše? 

Už se začínáte v životním pojištění orientovat? Tak mrkněte na doporučené nastavení pojistných částek pro naše dva imaginární figuranty. Třeba se v nich “najdete” i vy. 

Životko pro samoživitelku s dítětem 

Lence je 35 let a samostatně vychovává dítě ve věku 8 let. Pracuje jako referentka na městském úřadě a měsíčně si vydělá zhruba 30 000 Kč čistého, přičemž na bydlení a další nutné výdaje za měsíc vydá 20 000 Kč. Podařilo se ji našetřit finanční rezervu ve výši 100 000 Kč, od otce dítěte ale bohužel nedostává žádné alimenty. Jak by vypadalo správně nastavené životní pojištění pro Lenku?

Lenka by měla být zajištěna především proti dlouhodobému výpadku příjmu, který by nebyla schopna pokrýt ze svých úspor. S ohledem na to, že si Lenka dokáže z příjmu vždy nějakou část odložit na horší časy, je schopna ze svých úspor řešit krátkodobý výpadek příjmu. Pojištění hospitalizace, denního odškodného za úraz a pracovní neschopnosti proto Lenka dle našeho názoru nepotřebuje. V rámci pojištění dlouhodobých dopadů nemoci či úrazu by se však měla pojistit na následující pojistné částky.

RizikoPojistná částka 
Smrt (konstantní)250 000 Kč
Smrt (klesající)400 000 Kč
Invalidita II. stupně (konstantní)200 000 Kč
Invalidita II. stupně (klesající)300 000 Kč
Invalidita III. stupně (konstantní)250 000 Kč
Invalidita III. stupně (klesající)1 600 000 Kč
Závažná onemocnění250 000 Kč
Trvalé následky úrazu 800 000 Kč 

Na základě vyhodnocení životní situace, zdravotních rizik a provozovaných sportů by Lenku životní pojištění s těmito pojistnými částkami stálo pouhých 600-800 korun měsíčně v závislosti na zvolené pojišťovně.

Životko pro “samotáře” s hypotékou

Milanovi je 28 let a živí se jako softwarový tester v bance. Veškerý čas tráví budováním kariéry a nemá proto zatím žádné závazky. Bydlí v bytě 2+kk, na který si vzal hypotéku. Zbývá mu z ní doplatit 4 miliony korun, přičemž jeho čistý příjem se pohybuje kolem 50 000 Kč a jeho celkové měsíční náklady se pohybují kolem 40 000 korun. Kvůli opravám bytu nemá zatím finanční rezervu. Jak by vypadalo správně nastavené životní pojištění pro Milana?

Milan by měl být zajištěný pro případ, že by nemohl splácet svou hypotéku. Vzhledem k tomu, že si zatím nedokáže naspořit větší částku do rezervy, ohrožuje ho i krátkodobější výpadek příjmu z důvodu zdravotních potíží. Nejenže by Milan nemohl splácet hypotéku, ale neměl by ani na jiné nutné výdaje. Doporučíme mu proto ideální kombinaci konstantních a klesajících pojistných částek, které ochrání nejen Milanovo finanční zdraví, ale i jeho bydlení. 

RizikoPojistná částka
Smrt (konstantní)500 000 Kč 
Smrt (klesající)4 950 000 Kč
Invalidita II. stupně (konstantní)500 000 Kč
Invalidita II. stupně (klesající)5 800 000 Kč
Invalidita III. stupně (konstantní)500 000 Kč
Invalidita III. stupně (klesající)6 000 000 Kč
Závažná onemocnění500 000 Kč
Trvalé následky úrazu 1 650 000 Kč 
Pojištění pracovní neschopnosti (od 29. dne nezpětně)370 Kč/den

Na základě vyhodnocení životní situace, zdravotních rizik a provozovaných sportů by Milana životní pojištění s těmito pojistnými částkami stálo zhruba 1 500 korun měsíčně. Jelikož si v budoucnu bude schopen vytvořit finanční polštář, pojištění pracovní neschopnosti může z pojistky později odebrat a na pojištění ušetřit. Bez pojištění pracovní neschopnosti pak za pojistku zaplatí kolem 1 300 korun měsíčně.

Životko pro…vás!

Ať už sami vychováváte malé neposedy, nebo si jen užíváte svá mladá léta, neměli byste nikdy zapomínat na “strýčka Příhodu”. Kdykoliv vás totiž může potkat závažná nemoc nebo ošklivý úraz, a to navíc obvykle ve chvíli, kdy to nejméně čekáte. Srovnejte si životní pojištění hned a už za tři minuty můžete procházet nabídky pojišťoven s doporučeným nastavením rizik a pojistných částek přímo pro vás. Zabere vám to jen 3 minuty!